YENİLİKÇİ 3 BOYUTLU TASARIM UYGULAMALARI PROJESİ

Proje Ofisi, Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu ile birlikte Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek programına sunduğu ve 269.000 TL  bütçe ile onaylanan “Yenilikçi 3 Boyutlu Tasarım Uygulamaları” Projesi’ne yazım desteği vermiştir.

Bu projenin amacı, Hacettepe ASO 1. OSB MYO Endüstri Ürünleri Tasarımı programı öğrencilerine ve öğretim elemanlarına çağın gereği olan “3 boyutlu tasarım, animasyon ve arttırılmış gerçeklik -ileri teknolojik yazılım” uygulamalarını öğreterek, nitelikli mezun öğrenciler yetiştirmeyi sağlamak ve sektöre faydalı olmaktır. Bu sayede hem teknolojik ilerleme, hem ürün yerlileştirme, hem de istihdama katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Benzer İçerikler

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
“BİGG-Hamle” Projesi
ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!