1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİĞİ

08 Ekim 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında üniversite-sanayi iş birliği protokolü imza töreni yapılmıştır. İş birliği Protokolü, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ahmet Kaya arasında imzalanmıştır.

Protokolün amacı; Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimi ve teknoloji altyapıyı kullanarak ASO 1. OSB ve bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak ve üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunmaktır. ASO 1. OSB’de üniversite sanayi arasında gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarını Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) koordine edecektir.

İmza Töreni sırasında Hacettepe Üniversitesi Rektörü sanayiyi hiçbir beklenti olmaksızın desteklemek istediklerini belirtti. Hacettepe Üniversitesinin Türkiye’deki ilk 5 inovatif üniversiteden biri olduğunu ve Hacettepe Teknokent’te son 2 yıl içerisinde işkem hacminin 5 kat arttığından bahsetti. Sayın Rektör son olarak üniversite-sanayi işbirliği açısından hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek gösterilebilecek bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Benzer İçerikler

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
“BİGG-Hamle” Projesi
ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!