ARDEB - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ BELGESİ PROJESİ

TÜBİTAK ARDEB 1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Proje Ofisi’nin koordinasyonunda ve desteğiyle üniversitemizde  Rejeneratif ve Restoratif Tıp, Moleküler Tıp ve  Biyomalzemeler alanlarında sunulan 3 proje kabul edilmiştir. Bu kapsamda, HT-TTM Proje Ofisi tarafından, Rektörlük tarafından seçilen 5 ayrı bölümde ARDEB 1000 programın tanıtımı yapılmış ve proje yazımına destek verilmiştir. 

Bu projenin amacı, Hacettepe Üniversitesi’nin akademik öncelikleri ve altyapı olanaklarını dikkate alarak, Rejeneratif ve Restoratif Tıp, Moleküler Tıp ve  Biyomalzemeler bu alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak olan beş yıllık “Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlanması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır. Böylelikle, bu bölümlere TÜBİTAK’ın “1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” programları kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapma imkânı sağlanacaktır.

Benzer İçerikler

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
“BİGG-Hamle” Projesi
ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!