1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ

1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı“1512 Teknogirişim Sermaye Desteği” kapsamında HT-TTM Girişimcilik Ofisi ve Proje Ofisi tarafından hazırlanan “Bireysel Genç Girişim (BİGG) Hamle TÜBİTAK TEYDEB 1. Aşama Resmi Uygulayıcı Kuruluş” projesi TÜBİTAK TEYDEB tarafından kabul edilmiş ve HT-TTM TÜBİTAK tarafından girişim projeleri seçmek, değerlendirmek ve iş planı hazırlamalarına destek vermek için yetkilendirilen 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları’ndan biri olmuştur.

Bu projenin amacı, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ile öğretim elemanları başta olmak üzere ticarileşme potansiyeli yüksek olan yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimci adaylarını saptayarak iş fikirlerini başarılı bir girişime dönüştürebilmeleri için ilk aşamada “iş planı hazırlama, eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteği verilmesidir. Projenin ilk döneminde 150’nin üzerinde iş fikri başvurusu alınmış ve 70 girişimci adayına ileri seviyede eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmıştır. Proje üç sene sürecek olup, proje süresinin sonunda 100’ün üzerinde girişimcinin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Benzer İçerikler

ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!