AKILLI BİR TARIM MAKİNASI

Kuruluş

Eker-Mak Zirai Aletler İmalat ve Ticaret Ltd. Şti.

Proje Hakkında

Projenin Adı : Hıza Duyarlı, GPS Tabanlı, Santrifüjlü Gübre Serpme Makinesi

Projenin Amacı : Bu projenin temel başlatılma gerekçesi; ülkemizde halen mekanik olarak üretilen ve verimi düşük olan tarım makine ekipmanları yerine Türkiye’de ilk defa akıllı tarım makine ekipmanlarına giden yolu açmaktır. Bu projede elde edilen bilgi birikimi ile firma, ülkemiz için boş bir pazar olan, akıllı tarım ekipmanları alanında bir çok yeni proje başlatarak tarım makine ekipmanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu proje kapsamında geliştirilen hıza duyarlı gübre serpme makinesinin herhangi bir traktöre sonradan takılabilir olması, serpme genişliğine göre operatörü yönlendirmesi, istenilen durumlarda sürücü gözetiminde direksiyonu otomatik olarak kontrol etmesi, siloda kalan gübre miktarını sürücüye bildirmesi ve tüm ölçülen değerleri (katedilen yol, harcanan gübre, gübrelenen alan, ortalama hız, vb.) GPRS üzerinden internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayara aktarabilmesi sağlanmıştır.

Ürün Hakkında Genel Bilgi: Gübre Serpme Makinesi tek diskli ve çift diskli olarak üretilebilmektedir. Tek diskli, mekanik ve hidrolik kumandalı, 450 kg. ve 600 kg. kapasiteli olarak üretilen makineler amonyum nitrat gübresini 22 m’ ye, üre gübresini 16 m’ ye homojen olarak atabilmektedir. Çift diskli üretilen makineler gelişen ve beygir gücü bakımından büyüyen traktörler için tamamen hidrolik kumandalı olarak 600 kg, 800 kg ve 1000 kg’ lık kapasitelerde üretilmiştir. Kullanım amacına göre kanat açıları ayarlanarak ve diskleri değiştirilerek 10-18, 20-28 ve 30-36 m mesafelere atım yapabilme özelliğine sahiptir. Karıştırıcı sistemin hareketi zincir yardımı ile yavaşlatılarak verildiği için kesinlikle gübreyi öğütmez. Dekara gübre atım miktarı daha tarlaya girmeden bir test kovası yardımıyla hassas olarak ayarlanabilir. Disk tablası üzerindeki kanat ve kanatçıkların ayarlanabilir özelliği ile tarladaki mahsulün boyuna göre atım yapmak mümkündür. Taban sacı, pervane kanatları ve pervane tablası gibi gübre ile doğrudan temas eden ve paslanmaya maruz kalacak yerler galvaniz sacdan yapılmıştır. Sert cisimlerin sisteme zarar vermemesi için depo üzerinde elek mevcuttur. Taşıma ve yerleştirme kolaylığı açısından tekerlek sistemi vardır. Şaftlar, insan emniyeti (CE) açısından koruyuculu ve kaymalı sistemdir. Boya öncesi yüzey temizliğinde çinko-fosfat sistemi kullanılarak kapalı ortamda fırın boya ile boyanıp kurutulmaktadır. Böylece tabiat şartlarından doğan doğal oksitlenmeye karşı metal yüzeylerin ömrü ve mukavemeti arttırılmaktadır. Bu iş genişliği ve teknik üstünlüğü ile emsallerine nazaran zamandan, yakıttan ve emekten tasarruf sağlanmakta olup gelişmekte olan mahsul daha az çiğnenmektedir.

Projenin Yenilikçi Yönü

Ülkemizde ilk defa; ülkemiz traktörlerine uygun, traktördeki hız değişimlerini anlık olarak kompanse eden, pozisyon hataları için görsel uyarı veren, gerektiğinde direksiyonu kendisi kontrol edebilen, silonun boğaz açıklığını, hıza bağlı olarak otomatik olarak kontrol edilebilen, GPRS ile veri transferi yapabilen, GPS ile dönüş ve ilerlemede kılavuzluk yapabilen, gerektiğinde uyarı verebilen, kuyruk mili dönüş hızını ölçülebilen, gerektiğinde uyarı verebilen, siloda kalan gübre miktarını ölçebilen bir akıllı gübre serpme makinesi geliştirilmiştir. Ayrıca, bu makineyi test etmek üzere ülkemizde ilk defa gübre serpme analizi için bir test düzeneği de geliştirilmiştir.

Bu proje; Türkiye’de ilk defa akıllı tarım makine ekipmanlarına giden yolu açmak, akıllı tarım makineleri ile henüz tanışmamış olan Türk çiftçisinin ön yargısını kırarak, ufkunu açmak ve akıllı tarım teknolojilerinin verime ve maliyete olan etkilerini somut olarak göstermektir.

Benzer İçerikler

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
“BİGG-Hamle” Projesi
ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!