HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ

HT-TTM Proje Ofisi’nin doğrudan desteğiyle hazırlanan “H.Ü. Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite Kontrol Laboratuvarının Kurulması” projesi Mart ayında Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma 2014 Yılı Mali Destek Programı’na H.Ü. Eczacılık Fakültesi adına Eczacılık Fakültesi’nde görevli akademisyenler ile birlikte yazılarak sunulmuştur.

Bu projenin amacı İlaç, Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuvarının kurulması yoluyla öncelikle Ankara’da faaliyet gösteren kamu kurum/kuruluşlarına, ilaç/ kozmetik sanayiine ve halk sağlığına hizmet veren bir analiz laboratuvarının oluşturulmasıdır. Bu yol ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ilaç ve kozmetik sektöründe yer alan hedef gruplarına (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, hastaneler ile Ankara’da bulunan ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz firmaları) analiz, danışmanlık, ar-ge, ür-ge açığını kapatmaya yönelik olarak hizmet verecektir. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikaları çerçevesinde, üretilen bilginin korunması ve ekonomik katma değere dönüşmesi sağlanarak ülke sanayiinin teknolojik yapısının güçlendirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesi ve ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir. İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite Kontrol Laboratuvarı 15.1.2015 tarihinde açılmıştır.

Proje Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 816.066 TL’lik bütçe ile onaylanmıştır. Bu proje kapsamında HT-TTM Proje Ofisi, hem mali destek programının duyurusunu ve tanıtımını yaparak proje potansiyelinin oluşmasına destek olmuş, hem de proje yazımında baştan sona kadar katkı vererek projenin programın uygulama usul ve esaslarına uygun şekilde sunulmasını sağlamıştır Proje, 192 başvuru arasından kazanan ilk 35 proje arasına girmiştir.

”HT-TTM ile bir protokol imzaladık ve bu protokol çerçevesinde geniş kapsamlı bir işbirliği söz konusu. Bununla birlikte, proje hazırlama, çeşitli toplantıların durulması ve katılımı, patent başvuruları ve ilgili süreçler ile muhtemel işbirlikleri için tarafların bir araya getirilmesi gibi konularda HT-TTM’den sürekli destek almaktayız ve bu iş birliğinden de çok memnunuz.”

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

(Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)

Benzer İçerikler