Üniversite Sanayi İş Birliği Hizmetleri

Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetlerinin temel amacı, üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki firmaların teknik ihtiyaçlarını gereken Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, üniversitelerdeki akademik araştırmacılar ile sanayiyi bir araya getirerek sürdürülebilir iş birliklerini sağlamaktır.

Bu kapsamda 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren HT-TTM Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri,

  • Proje fikrine yönelik olarak Firma, Kamu Kurumu ve akademisyenlerin Ar-Ge ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye katkıda bulunur,
  • Ulusal ve uluslararası fon programlarından yararlanılmasına destekte bulunur,
  • Sanayiye, fikirden ürüne giden her süreçte Ar-Ge çalışmalarında destekte bulunur
  • Akademisyenlerin bilgi birikiminin kamu ve sanayiye aktarılmasına, Kamu - Üniversite ve Sanayi iş birliklerin sağlanmasında ve bu sürecin yönetilmesinde yönlendirici olur,
  • Sanayi – sanayi buluşma platformlarının oluşturulmasını sağlar,
  • Kamu -Sanayi ve  Üniversite odak grup çalışmaları yaparak, yeni iş birlikteliklerinin geliştirilmesini sağlar.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken sözleşme yönetimi, hukuki, idari ve mali süreçlerin yürütülmesi ve takibi konusunda da hizmet vermektedir.

Veriler

Kamu Kurumu ve Firma Görüşmesi
1.400 +
Akademisyen Görüşmesi
1.000+
Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi
1.700+
Gerçekleşen Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi Bütçesi
110 Milyon +

Sıkça Sorulan Sorular

Ticarileştirilmesi istenilen ürün ile ilgili akademisyen veya akademisyen grubu eşleştirilerek, gerekli olması durumunda  üniversite altyapısı da sürece dahil edilerek lisanslama ve ticarileştirme süreci yönetilir. Ortaya çıkan ürünlerin patentleşme süreci de Patent Ofisi tarafından yürütülür.

Firma ve/veya Kamu Kurumu, çalışmak istediği belirli bir akademisyen veya akademisyen grubu yok ise, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek akademisyenler HT-TTM tarafından akademisyen veri tabanı üzerinden belirlenmektedir.  Proje çerçevesi, yapılan toplantılarla belirlenir ve Firma ve/veya Kamu Kurumu /Akademisyen tarafından Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Formu doldurularak süreç başlatılır.

Bir fon sağlayıcıdan destek almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite-sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir. HT-TTM, çağrı dönemine uygun olarak proje yazma desteği ile birlikte projede gerekli olabilecek akademik danışmanlık desteği için iş birliği desteğini sağlamaktadır.

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından önerilen proje kapsamına, ihtiyaçlarına ve projenin multidisipliner olmasına göre, farklı alanlarda birden fazla akademisyen projede görev alabilmektedir. 

Proje ve Sözleşme Yönetim Desteği (Proje yazımı dahil, idari, hukuki ve mali süreçlerin koordinasyonu), Akademik Danışmanlık Desteği

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından talep edildiği ya da projenin niteliğine göre Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri dışındaki akademisyenlerle de çalışmaktayız.