Girişimcilik Hizmetleri

Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) Girişimcilik Hizmetleri Hacettepe Üniversitesi bünyesinde veya dışarısında yer alan ve “Teknoloji Tabanlı Yenilikçi İş Fikri” olan her bireye, İş Fikri’nin ticari bir ürüne dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu alanlarda destek olmak amacıyla kurulmuştur.

 • Sizler için iş hayatında karşılaşabilecek sorunlara önlem olması amacıyla “Eğitimler” düzenliyoruz,
  • Business Canvas – İş Modellemesi Eğitimi ve atölye çalışmaları,
  • Finansman Yönetimi ve Gelir Modeli oluşturma eğitimleri,
  • Pazarlama ve müşteri ilişkileri oluşturma çalışmaları,
  • Muhasebe eğitimleri,
  • Şirketleşme süreci eğitimleri.
 • Fikri Mülkiyet Hakları konusunda araştırma desteği,
 • Akademik çevreden ve iş dünyasından yetkin kişilerce verilen danışmanlık ve mentorluk desteği,
 • Müşteri geliştirme ve yatırımcı bulma desteği,
 • Marka geliştirme desteği,
 • Kuluçka Programı aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
  • Hem genel hem de ihtiyaca yönelik düzenlenecek eğitimler,
  • Danışmanlık ve mentorluk hizmeti,
  • Yatırımcı buluşmaları,
  • Ticarileştirme desteği,

BİGG Hamle Girişimcilik Sistemi

TÜBİTAK tarafından 900.000TL tutarla girişim sermayesi verilecek teknoloji tabanlı iş fikri sahibi kişileri belilrlemek, uygun olanları girişim odaklı kampa alarak eğitim ve mentorluk desteği vermek amacıyla düzenlenmektedir. Seçilen girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk desteği verilmektedir.

Detaylı bilgi için bigghamle.com

Hacettepe Hamle İnovasyon Yarışması

2015 yılından bu yana HT-TTM tarafından senede bir defa düzenlenen; erken aşamadaki İleri Teknolojiler ile Sağlık Teknolojileri alanlarından yenilikçi iş fikirlerinin toplandığı ve ön elemeyi geçenlerin eğitim kampına katılma hakkı kazandığı organizasyondur. Eğitim ve mentorluklar sonrasında dereceye girenler belirlenir ve ödülleri takdim edilir.

Detaylı bilgi için hacettepehamle.com

Veriler

Destek Verilen Girişimci Adayı Sayısı
+800
Toplam Eğitim Saati
+1000
Birebir Mentorluk Desteği Saati
+2000
Destek Sonrası Kurulan Firma Sayısı
70
Destek Sonrası Kurulan ve Devlet Desteği Alan Firma Sayısı
+60

Sıkça Sorulan Sorular

Ticarileştirilmesi istenilen ürün ile ilgili akademisyen veya akademisyen grubu eşleştirilerek, gerekli olması durumunda  üniversite altyapısı da sürece dahil edilerek lisanslama ve ticarileştirme süreci yönetilir. Ortaya çıkan ürünlerin patentleşme süreci de Patent Ofisi tarafından yürütülür.

Firma ve/veya Kamu Kurumu, çalışmak istediği belirli bir akademisyen veya akademisyen grubu yok ise, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek akademisyenler HT-TTM tarafından akademisyen veri tabanı üzerinden belirlenmektedir.  Proje çerçevesi, yapılan toplantılarla belirlenir ve Firma ve/veya Kamu Kurumu /Akademisyen tarafından Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Formu doldurularak süreç başlatılır.

Bir fon sağlayıcıdan destek almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite-sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir. HT-TTM, çağrı dönemine uygun olarak proje yazma desteği ile birlikte projede gerekli olabilecek akademik danışmanlık desteği için iş birliği desteğini sağlamaktadır.

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından önerilen proje kapsamına, ihtiyaçlarına ve projenin multidisipliner olmasına göre, farklı alanlarda birden fazla akademisyen projede görev alabilmektedir. 

Proje ve Sözleşme Yönetim Desteği (Proje yazımı dahil, idari, hukuki ve mali süreçlerin koordinasyonu), Akademik Danışmanlık Desteği

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından talep edildiği ya da projenin niteliğine göre Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri dışındaki akademisyenlerle de çalışmaktayız.  
 

“Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu” tarafından patent ve tasarım başvurusunun yapılmasına karar verilen buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri HT_TTM tarafından karşılanacaktır.
 

HT_TTM Patent Ofisi uzmanı tarafından buluşçulara gönderilen buluş bildirim formu doldurulup, HT-TTM Patent Ofisi yetkilisine teslim edildikten sonra ön araştırma işlemine başlanacaktır.  Ön araştırma sonucu olumlu çıkar ve HT-TTM üst kurulu tarafından da buluşun başvuru sürecinin HT_TTM tarafından yürütülmesine karar verilirse tarifname yazımına geçilecektir. Tarifname yazımı akademisyenden/öğrencilerden/firmalardan talep edilebilecek ek bilgiler ile tamamlanacaktır ve devamında başvuru sürecine geçilecektir.
 

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşun yayınının yapılmasından önce HT-TTM Patent Ofisi uzmanlarının bilgilendirilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Hoşgörü süresi Türkiye ve ABD başvurularında geçerli olmaktadır.
 

Akademisyenlerimizden/öğrencilerimizden Buluş Bildirim Formları alındıktan sonra ilk aşamada HT-TTM Patent Ofisi uzmanları tarafından incelenmekte ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar çalışmış olduğumuz çözüm ortaklarına ön araştırması yapılması için gönderilecektir. Akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen Buluş Bildirim Formları ve çözüm ortaklarından gelen ön araştırma raporu “Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonuna” sunulacaktır. Kuruldan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci HT-TTM tarafından gerçekleştirilecektir.