TRİMARİS HELİCOBACTER PYLORİ KİTİ GELİŞTİRME PROJESİ

Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı fonundan yararlanarak hayata geçen Trimaris Helicobacter Pylori Kiti Gelişrime Projesi; üniversitemizin değerli hocası Doç. Dr. Memed Duman’ın danışmanlığında Bome A.Ş tarafından hayata geçirildi. Proje sayesinde midede ülser, gastrit ve kansere sebep olan Helicobacter Pylori’nin mide biyopsi örneklerinde hızlı tanısını sağlayan bir kit geliştirildi.

”Projemiz sorunsuz ve karşılıklı özveriyle başarılı bir şekilde tamamlandı. HT-TTM’nin süreçteki koordinasyonu projenin başarıya ulaşması için çok büyük önem taşıdı. Ürünle ilgili patent araştırmalarını gerçekleştirdiniz. Üniversite’den etik kurul kararı alma sürecini hızlandırdınız. Projeyle ilgili bütün bürokratik süreci siz gerçekleştirdiniz. Böylece ben tamamen teknik kısma odaklandım. Bir başka değişle üzerimdeki yükü aldınız diyebiliriz.”

Doç. Dr. Memed DUMAN

( Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi )

 

”HT-TTM aracılığı ile üniversite – sanayi iş birliği tesis edildi. HT-TTM çalışanları olarak son derece kooperatif ve disiplinli çalıştınız. Bu projenin hem akademisyen ilişkilerini hem de ürünün klinik validasyon çalışmalarını olumlu yönde etkiledi. Akademik  desteğin yanı sıra klinik araştırma desteğiniz ile projenin başarı ile sonuçlanmasına katkıda bulundunuz.”

Gülşah Sönmez

Bome A.Ş Genel Müdürü

Benzer İçerikler

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
“BİGG-Hamle” Projesi
ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!