OKSİM ESTER YAPISINDA (ARİLALKİL) AZOL TÜREVİ ANTİFUNGAL BİLEŞİKLER

Prof.Dr.Sevim Dalkara,
Prof.Dr. Selma Saraç Tarhan,
Dr.Öğr.Üyesi Suat Sarı,
Arzu Karakurt

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi/Farmasotik Kimya A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2013/11057 US 15/022,723 * PCT/TR2014/000343 300420/Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar

Bu buluş, piyasada kullanılan azol yapısındaki antifungal ilaçlara göre yüksek antifungal etkiye sahip,yan etkisi düşük yeni bir formül ile ilgilidir. 

Piyasada var olan azol grubu antifungal ilaçlarda (ekonazol,mikonazol,klotrimazol,ketakonazol) özellikle bazı suşlara karşı direnç gelişimiş olması çözüm bekleyen önemli bir sorundur.  Yüksek antifungal aktiviteye sahip,ilaç etkileşmeleri en aza indirilmiş,yan etkileri ve toksisitesi düşük ve dirençli suşlara etkili, sistemik kullanılabilen yeni bileşiklerin geliştirilmesi antifungal kemoterapinin acil çözüm bekleyen önemli sorunudur. 

Teknolojinin getirdikleri: Yeni bileşikler *Yüksek antifungal etki,*Yan etkisi az,*Daha iyi farmakokinetik özellikler,*Bu buluş ile mevcut sorunları ortadan kaldıracak,yan etkileri az,daha iyi farmakokinetik özelliklere sahip bileşiklerin sentezi gerçekleşmiştir. 

Amerika'da kandidemi,  invaziv kandidiyaz ve yaygın bir kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaygın bir şekilde görüldüğü yerlerden biridir. Kuzey Amerika'nın ardından Avrupa antifungal bileşenler pazarına mantar enfeksiyonları  ve yeni biyofarmasötiklerin gelişmesi yüksek oranda görünmektedir. Asya Pasifik bölgesinde antifungal ilaç pazarının, pazar talebinin artması beklenmektedir. Çin'in sağlık profesyonelleri ve büyüyen ekonomisiyle halkın giderek daha fazla erişebilriliğinin artmasıyla antifungal ilaçlarda bir artış beklenmektedir. Bu alandaki başlıca şirketler Pfizer, Sanofi-Aventis, Kramer,Enzon, Abbott Laboratuarlarıdır. Antifungal bileşikler pazarı 2016 yılında n 2023 yılına kadar 13.719 milyondan 17,718 milyona kadar çıkması beklenmektedir. Artış oranlarına bakıldığında 2017-2023 yılına kadar %3,7 lik bir artış beklenmektedir. 

TRL 1 

Benzer İçerikler