LANTAN KARBONATİN BİYOAKTİVİTESİNİ ARTIRAN FORMÜLASYONLAR VE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

Onur Pınarbaşlı,
Prof.Dr. Levent Öner,
Prof.Dr. Selma Şahin,
Prof.Dr. Hakan Eroğlu   

Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi /Farmasötik Teknoloji  Anabilim Dalı 

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2019/01877 * * PCT/TR2020/050038 2933/ Sadece Azotlu heterosiklik bileşikler

Bu buluş, suda çözünmeyen bir madde olan lantan karbonatın biyoaktivitesinin, çözünme hızından etkilenen fosfat bağlama kapasitesinin iyileştirilmesive lantan karbonatın submikron/mikron (SM/M) partikül büyüklüğü dağılımına sahip olan formülasyonlarının hazırlanması sonucu artırılmasıyla ilgilidir.

"* Mevcut kullanımda ideal bir fosfat bağlayıcı yoktur ve mevcut etkin maddeler
bir veya daha fazla sakıncaya sahiptir. Buna bağlı olarak, teknikte, mevcut tedavilerin bazı 30 sakıncaların üstesinden gelen veya iyileştiren başka fosfat bağlayıcıları geliştirme ihtiyacı devam etmektedir. * Kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak diyalize bağlanan hastalarda karşılaşılan en önemli problemlerden biri hiperfosfatemi durumudur. * Konvansiyonel diyaliz teknikleri kandaki fosfat seviyesini düşürmekte yetersiz kalmakta ve dolayısıyla zamanla bu düzey artmaktadır.*  Lantan karbonatın oral emilimi çok düşük olup, biyoyararlanımı %0.002 den azdır."

Mevcut buluş ile elde edilen avantajlar; *Çözünmeyen ilaç aktif maddesi olan lantan karbonatın biyoaktivitesini ve çözünme oranını submikron/mikron partikül büyüklüğü dağılımı kullanılarak arttırmak, * Bilyali öğütme işlemi ile submikron/mikron bimodal partikül büyüklüğü dağılımına sahip lantan karbonatın kullanılmasının bir sonucu olarak artan biyoaktiviteye sahip lantan karbonat içeren bir ilaç ürünü formülasyonu elde edilmesi,

Lantan karbonat, lantanum katyonları ve karbonat anyonlarının oluşturduğu tuzdur. Tıpta fosfat bağlayıcı olarak kullanılır. ABD ve Japonya, tarla üretimi veya satışından bağımsız olarak pazara hükmettikleri görülmektedir. AB pazarın % 78 sını işgal etmiştir. Çalışmalara göre önümüzdeki beş yıl içerisinde lantan karbonat pazarı gelir açısından %6,4 bir artış kaydedecektir. 2019 yılında 410 milyon dolar olan lantan karbonat pazarı  2024 yılında 600 milyon dolara ulaşması hedeflenmektedir.

TRL 5 

Benzer İçerikler