BİR ARSENİK ADSORBENT VE ELDE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

Prof.Dr. Pınar Akkaş Kavaklı,
Prof.Dr.Cengiz Kavaklı

Hacettepe Üniversitesi
Kimya Bölümü / Fiziko Kimya A.B.D. , Kimya Bölümü / Analitik Kimya A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2016/10010  * * * 842121 / Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

Bu buluş, çevresel atık sulardan özellikle arsenik (V) gibi ağır metallerin uzaklaştırılmasında filtre ya da sensör olarak kullanılabilen bir arsenik adsorbent ve bu adsorbentin elde edilmesinde kullanılan bir yöntem ile ilgilidir.

Önceki teknikte yaşanan sorunlar: * Atık sularda çoğu zaman; çözünebilen, çözünemeyen, inorganik, indirgenmiş, okside olmuş, çökeltilmiş, adsorbe olmuş veya serbest metaller bulunmaktadır.* İnsan sağlığını tehdit eden atık sularda bulunan bu metallerin uzaklaştırılması için adsorpsiyon, iyon değiştirme, çökeltme-beraber çökeltme ve membran filtrasyonu gibi çok çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. 

Buluşla elde edilen avantajlar: * Doğada ve özellikle Türkiye’de bol bulunan, canlı organizmalar ve dokularla biyouyumlu olan pamuk selülozunun kullanıldığı bir arsenik adsorbent ve bu adsorbentin elde edilmesi, * Çevre için zararsız ve kolay elde edilebilen ve geri dönüştürülebilen, kullanım sonrası biyolojik olarak bozunabilen bir arsenik adsorbent ve bu adsorbentin elde edilmesi,  * As(V) iyonlarına yüksek tutma kapasitesine sahip olan bir arsenik adsorbent ve bu adsorbentin elde edilmesi, 

"Küresel su filtreleri pazarının 2018 yılında 10,8 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği ve 2023 yılına kadar% 6,3'lük bir CAGR ile 14,7 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuzey Amerika bölgesi toplam pazarın %45’ine tekabül etmektedir. Kuzey Amerika’nın ardından Asya-Pasifik pazarı gelmektedir. Kilit oyuncular; Eaton Corporation (ABD), Suez Water Technologies & Solutions (Fransa), Veolia (Fransa), Dow Water & Process Solutions (ABD), EvoQua Water Technologies (ABD), Mann-Hummel (Almanya), Pall Corporation (ABD), Pentair PLC (Birleşik Krallık), ve Lydall Industrial Filtration (ABD) 
"

TRL 4 

Benzer İçerikler