BİYOBOZUNUR BİR JEL ELDE ETME YÖNTEMİ

Prof.Dr. Halil Murat Aydın

Hacettepe Üniversitesi
Biyomühendislik Anabilim Dalı /Çevre Teknolojisi A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2019/04095 * * PCT/TR2020/050212 902190 (Vücut Kusur Veya Noksanlığını Gidermek Amacıyla Üstte Veya Elde Taşınan Veya Vücudun İçine Yerleştirilen)

Buluş, oda sıcaklığında herhangi bir dış etkiye gerek duyulmadan kendi kendini (otonom olarak) iyileştirebilen, yüksek mukavemet ve esneme özelliklerine aynı anda sahip olan ve küçük gerinim değerlerinde lineer kapasitans cevabını nano-mikro Farad seviyelerinde sunabilen transparan biyobozunur bir jel (elastomer) elde etme yöntemi ile ilgilidir. 

 *Giyilebilir elektronik cihaz uygulamaları, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında kullanılmak üzere, esneme özellikleri ve mukavemetleri eş zamanlı olarak yüksek olan aynı zamanda zamanla bozunabilen, zarar görme durumunda ise herhangi bir dış uyarana ihtiyaç duymadan kendini iyileştiren biyobozunur bir jele ihtiyaç duyulmaktadır.* Önceki teknikte kendi kendini iyileştiren jellerin olmasına rağmen bunların hiçbiri sıcaklık, UV ve diğer etmenler olmaksızın kendi kendini tedavi etme özelliğine sahip değildir. 

Buluş ile: * Esneme özelliği ve mukavemeti eş zamanlı olarak yüksek olan ve yapay deri, kas, tendon vb. esneyebilir yumuşak doku rejenerasyonuna yardımcı olacak doku iskelelerinin hazırlanmasında kullanılan biyobozunur bir jel elde etme yöntemi gerçekleştirmek, * Vücut içine yerleştirildikten sonra zamanla bozunup, yerini yeni oluşan dokuya bırakarak ikinci bir cerrahi işlem ihtiyacını ortadan kaldıran biyobozunur bir jel elde etme yöntemi gerçekleştirmek, * Kopan parçalarının birbirine temas ettirilmesi ile otonom şekilde kendini iyileştiren ve tamamen ilk halindeki özelliklere sahip olan biyobozunur bir jel elde etme yöntemi gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. 

"2018 yılında biyobozunur polimer ile alakalı küresel talebin 360.000  kiloton olduğu belirtilmektedir. 2023 yılına kadar toplam biyobozunur polimer tüketimin 2023 yılına kadar yaklaşık %9 artış göstermesi ve 2018 yılından 2023 yılına kadar %50’den fazla hacim artışı da beklenmektedir. Edinilen bilgilerde biyobozunur polimerlerin mevcut piyasa değerinin 2018 yılında 1,1 milyar doları aştığı ancak 2023 yılında  1,7 milyar dolara ulaşacağı belirtilmektedir.Kilit Oyuncular; 
•    BASF SE (Germany) 
•    BIOTEC GmbH & Co. KG (Germany) 
•    CJ CheilJedang (South Korea) 
•    DowDuPont, Inc. (USA) 
•    FKuR Kunststoff GmbH (Germany) 
•    Futamura Chemical Co. Ltd. (Japan) 
•    Japan Corn Starch Co., Ltd. (Japan) 
•    Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd. (China) 
•    Mitsubishi Chemical Corporation (Japan) 
•    NatureWorks LLC (USA) "

TRL 3 

Benzer İçerikler