MİYELOİD KÖKENLİ BASKILAYICI HÜCRELERE ÖZGÜ BİYOBELİRTEÇ PANELİ

Prof.Dr. Güneş Esendağlı,
Moleküler Biyolog Utku Horzum,
Dr. Öğretim Görevlisi Diğdem Yöyen Ermiş   
 

Hacettepe Üniversitesi    
Temel Onkoloji Anabilim Dalı

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2020/03833  * * * 382200 / Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

Buluş, granülositik miyeloid kökenli baskılayıcı hücrelerin (gMKBH) yüzeyinde bulunduğu bilinen yüzey proteinlerini kodlayan genlerin transkript varyantlarının MKBH popülasyonlarının (eMKBH, gMKBH ve mMKBH popülasyonları) karakterizasyonunda kullanılması ile ilgilidir. 

Önceki tekniklerde saptanan mevcut problemler ve eksiklikler;* Kanser gibi kişiden kişiye farklılıklar gösteren inflamatuvar hastalıkların immün sistem üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda,  miyeloid düzenleyici hücrelerin doğru ve güvenilir şekilde tanımlanması için standardizasyon çalışmaları çok önemlidir. *MKBH'lerin bulunduğu farklılaşma, olgunlaşma ve aktivasyon basamaklarında  miyeloid hücrelere ait yüzey belirteçlerinin hangi transkript varyantları tarafından kodlandığına dair bilgiye  literatürde  rastlanmamıştır.  

Farklı transkript varyantları tarafından kodlanan protein izofromlarının MKBH'lerin takibi ve/veya hedeflenmesi için kullanabileceği öngörülmektedir. MKBH'lere özgül olduğu belirlenen transkript varyantlarının kodladığı izoform proteinlerin yüzey belirteci olarak kullanılabilirliği kronik enflamasyon, otoimmün hastalıklar ve kanserde yeni tedavi yaklaşımlarının üretilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Buluşun diğer çalışmalardan ve patentlerden en büyük farkı, MKBH popülasyonlarının
varyant spesifik bir belirteçle tanınmasının sağlanabilecek olmasıdır. Buluşta MKBH hücrelerine özgü belirteçlerin varyant farklılıkları temel alınmaktadır.

Küresel Biyobelirteçler pazar büyüklüğünün 2018 yılınca 40,8 milyar dolar oldığı ve tahmin döneminde %13,7’lik bir artış göstermesi beklenmektedir. Kilit oyuncular arasında F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Abbott .; Agilent Technologies, Inc. Epigenomics AG; Johnson & Johnson Services, Inc; Thermo Fisher Scientific, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. Siemens Sağlık Özel Limited Şirketi; ve Qiagen vardır.

TRL 4 

Benzer İçerikler