KOJİK ASİT TÜREVİ MANNİCH BAZLARI VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ

Prof.Dr. Mutlu Aytemir,
Doç.Dr. Ayşe Ercan,
Dr.Ecz. Gülşah Karakaya,
Arş.Gör.Dr.Selin  Öncül  
 

Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi /Farmasotik Kimya A.B.D./Biyokimya A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2017/20155 * * * 3004/Tedavide ve ya korumada kullanılmak üzere karışık olan ve ya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar

Buluş, mantar ve insan tirozinazını yüksek aktivitelerle inhibe eden, A375 (ATCC CRL-1619)  insan malign hücre hattına karşı melanom tedavisinde kullanılan kojik asit türevi mannich bazı yapısındaki bileşikler, bunların hidratları, solvatları, farmakolojik olarak kabul edilebilir tuzları veya geometrik izomerleri ile ilgilidir.

Günümüzde melanomun standart tedavisinde dakarbazin başta olmak üzere, temozolomit ,fotemustin,sisplatin,karboplatin gibi kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçların hem sınırlı etkileri hem de önemli yan etkilerinden dolayı yeni kemoterapötiklerin kullanımına ihtiyaç vardır. Mevcut ilaçlar hücre morfolojisinden membran bütünlüğünü bozmaktadır. Mevcut ilaçlar sitotoksit etki göstermektedir. 

"Buluşla elde edilen avantajlar: *Mevcut sitotoksisite testlerinden farklı olarak elektrokimyasal potansiyel üzerinden değil de canlı hücrelerdeki protein içeriği üzerinden ölçüm yapmasından dolayı elde edilen sonuçlar canlılık ile doğrusal, tekrarlanabilir ve geniş ölçekli ilaç taramalarına uygun olması, * Melanom tedavisinde yaygın olarak kullanılan dakarbazinden çok daha sitotoksik olması, * Sağlıklı hücrelerde vemurafenibin yarattığı sitotoksisitenin çok altında hücrelere zarar vermesi, *     Malign melanom tedavisinde en yaygın kullanılan kemoterapötiklerden olan dakarbazinden daha aktif olması, "

Asya pasifik'de cilt kanseri alanında süreç içerisinde %8,8 lik bir artış beklenmektedir.  Küresel seviyede pazarın 2018-2022 yılları arasında 146 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Yapılan bu araştırma bize, kanser hastalarının yaygın olduğu Amerika, Asya pasifik, Orta Doğu ve Afrika pazarına yönlendirmektedir. Ayrıca bu rapor ile beraber cilt kanseri hastalıklarına yönelik faaliyet gösteren Baush Health, F. Hoffman-La roche, Sun Pharmaceuticals and 3M Pharmaceuticaks firmaları görülmektedir. Küresel seviyede pazarın 2018-2022 yılları arasında 146 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.

TRL 1 

Benzer İçerikler