BİR YUTKUNMA EGZERSİZ APARATI

Doç.Dr.Numan Demir

Hacettepe Üniversitesi    
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2015/10267 * * * 902190/ Ortopedik Cihazlar 

Bu buluş, yutma bozukluğu çeken ya da salya kontrolü bozuk olan hastaların tedavisinde kullanılan bir yutkunma egzersiz aparatı ile ilgilidir. 

Günümüzde yutma bozukluklarının tedavisi için çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Bunlar pasif ya da aktif olarak yutmayı tetikleyerek bozukluğu tedavi etmeye yardımcı olmaktadırlar. Ancak, günümüzde kullanılan cihazlar karmaşık yapılara ve çok sayıda elektronik aletlere sahip olduklarından söz konusu cihazların maliyetleri yüksek olmaktadır. 

Buluşla, * Yutma bozukluğu çeken ya da salya kontrolü bozuk olan hastaların tedavisinde kullanılan bir yutkunma egzersiz aparatı gerçekleştirmek, * Karmaşık yapıya sahip olmayan oldukça sade yapıda bir yutkunma egzersiz aparatı gerçekleştirmek, * Hastanın başının hareketlerine bağlı olarak yutkunmasını zorlayarak yutkunma sayısının arttırılmasını sağlayan bir yutkunma egzersiz aparatı gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. 

Amerika’da her yıl 9.44±0.33 milyon kişinin yutma güçlüğü sebebi ile yutma kliniklerine başvurdukları bilinmektedir. Başvuranların yaklaşık %37’sine yutma güçlüğü tanısı konulmuştur. Artan geriatrik popülasyonun, ürünle ilgili küresel olarak pazarın büyümesi için önemli bir itici faktör olduğu tahmin edilmektedir. Eurostat'ın son istatistiklerine dayanarak, 2015 yılında 65 yaşının üstündeki insan sayısı Avrupa nüfusunun yaklaşık olarak 1/5'ini oluşturmaktadır. Hastalık kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmaya dayanarak,sadece ABD'deki 800 binden fazla insan felç geçirmektedir. Bunların yaklaşık yarısının yutma bozuklukları vardır. Kilit oyuncular; * Abbott Laboratories, Nutri Co., Ltd.,Kissesi Pharmaceutical Co.,Ltd., Kent Precision Foods Group , Inc.,Danone S.A.,Nestle,Healthy Food Co., Ltd., Kewpie Corporation, Saraya Co.,Ltd. 

TRL 2 

Benzer İçerikler