BİR YÖN BULMA DESTEK SİSTEMİ

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Ünver,
Doç.Dr.Emre Huri,
Prof.Dr.İlkan Tatar  
 

Hacettepe Üniversitesi    
Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı, Makina Mühendisliği Bölümü/Enerji A.B.D., Tıp Fakültesi/ Üroloji Bölümü 

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2015/11251   * * * 901819 / Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 

Bu buluş, üç boyutlu endoskopik görüntüsü alınabilen ve kişiden kişiye değişiklik gösteren; böbrek, mesane, kolon, mide gibi içi boş organlara gerçekleştirilecek her türlü girişim ve benzeri operasyonlarda kullanılan endoskopların organ içinde yönlendirilmesinde kullanılan bir yön bulma sistemi ile ilgilidir. 

Böbrek operasyonları sırasında  doktorun tecrübe eksikliğinden ya da kullanılan elemanların yetersizliğinden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Doktor   operasyon sırasında  böbrek içerisinde yönünü kaybedebilmektedir.Ayrıca sınırlı ameliyat zamanı içerisinde taşı aramaya ciddi vakit harcayabilmektedir. Operasyon süresinin olabildiğince azaltılması operasyonun başarısı açısından çok önemlidir. Bu sürenin günümüzde azaltılamamasının başlıca iki sebebi vardır. *Bunlardan birincisi; taşın özellikle alt kaliks veya posterior kaliks gibi böbreğin ulaşılması en zor bölgelerinde olması, *ikincisi ise taşın lazer ile kırılması anında taşın birçok küçük parçaya ayrılarak böbrek içine dağılmasıdır. 

Bu buluş ile üreteroskopta bulunan serbestlik derecelerinin operasyon sırasında ölçülerek esnek ucun koordinatlarının 3 boyutta yaklaşık olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu koordinatlar radyolojiden gelen ve önceden elde edilmiş 3B görüntü ile birleştirilerek üreteroskop ucunun anlık olarak nerede olduğu kabul edilebilir sınırlar dahilindeki bir sapma payı ile bulunmuş olacaktır. Böylece böbrek girişinde kalibre edilen yapı, doktora taşı buluncaya kadar araçlarda kullandığımız GPS benzeri bir sistem gibi ne tarafa ne kadar döneceğini veya ilerleyeceğini söyleyecek ve bilgisayar ekranında simülasyon ortamında görüntülü olarak da gerçek zamanlı olarak üreteroskop ucunun böbreğin neresinde olduğunu gösterecektir. 

 Küresel tıbbi görüntüleme cihazlarının pazar büyüklüğünün 2017 yılında 10,8 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. 2026 yılına kadar %5,9'luk yıllık bir büyüme sergilemesii beklenmektedir. Küresel geriatrik popülasyondaki artış ile birlikte trafik kazalarında meydana gelen artışların pazarın büyümesine yol açması beklenmektedir. Kilit oyuncular; Siemens Healthineers; Esaote SpA; Koninklijke Philips N.V.; GE Healthcare Ltd.; Canon Medical Systems; Hitachi Medical Systems; Shimadzu Corporation; DigiRad Corporation; Del Medical Systems Inc.

TRL 2 

Benzer İçerikler