BİR SERTLEŞTİRME ÇÖZELTİSİ ELDE ETME YÖNTEMİ

Prof. Dr. Bora Maviş,
Şule Karagülleoğlu,
Mustafa Utku Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi    
Makina Mühendisliği Bölümü/Konstrüksiyon ve imalatı A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2020/02289  * * * 300640 / Dental çimentolar ve diğer diş dolguları; kemik rekonstrüksiyon çimentoları

Buluş, kemik kusurlarında ve kemik kırıklarında kullanılan kemik çimentolarının sentezi sırasında ihtiyaç duyulan, yumurta kabuğu zarı proteini veya farklı proteinlerin ve/veya bir tuzun ve/veya bir asidin eklenmesi ile mekanik dayanımı artırılan sertleştirme çözeltileri elde etme yöntemi ile ilgilidir. 

Önceki teknikte saptanan teknik problemler;  *Çimentoların vücut içinde bozunma hızları değişkendir ve mekanik basma dayanımları fosfatlarda yüksek (30-50 MPa) sülfatlarda düşüktür (7-8 MPa). *Sülfat bazlı çimentoların sertleşme tepkimelerinin ve biyoçözünürlüklerinin fosfat çimentolarına göre daha rahat ayarlanabileceği öngörülmektedir. *Bu ayarlamada CHS fazına eşlik eden ve karışım halinde sunulan CSD fazının önemli bir işlevi vardır. * Kendi başına mekanik dayanım, şekillendirebilirlik ve biyoçözünürlük konularında problemi olan CSD fazı CSH ile karıştırıldığında, optimum seviyede özelliklere erişilebilmektedir. 

Buluş ile elde edilen avantajlar; *Çözürlüğü geliştirilmiş protein çözeltilerinin mekanik potansiyeli yüksek olan CSH fazının genel çimento özelliklerini daha iyi yönde etkilemktedir. *Yapılan çalışmalarda CSH fazı ile başlayıp YKZP ve CaCI2 sulu çözeltileriyle karıştırıldığında CSD fazına dönüşen çimontoların mekanik dayanımının arttığı, mekanik dayanımı düşük olan CSD fazının faz dönüşümüne uğramaksızın üzerine eklenen proteinin çözünürlüğü artırıldığında ve sertleşme sırasında CaCI2 gibi bir tuzla sulu ortamda tepkimeye girdiğnde mekanik dayanımının arttığı ve oluşturulan CS bazlı kemik çimento sisteminin kemik doku onarımında kullanılmasının mümkün olduğu görülmektedir. 

Küresel ortopedik kemik çimentosu pazar büyüklüğünün 2016 yılında 692,8 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Küresel kemik çimentosu pazarının 2017 yılında 927,3 milyon dolar olduğu, 2018-2025 yılında ise 1,414,1 milyar dolarlık % 5,4’lük bir artış ile büyüme göstermesi beklenmektedir. 2016 yılında Kuzey Amerika lider karbon pazarındayken, Hindistan, Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerin güçlü bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Artan nüfus ve artan geriatrik nüfusun, bu ameliyatlara olan talebin artması ve pazarın genişlemesi beklenmektedir.

TRL 3 

Benzer İçerikler