BİR NORM BULMA SİSTEMi

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Ünver,
Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım,
Doç.Dr. Muhammed Kılınç   
 

Hacettepe Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü /Enerji A.B.D.,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2015/13356 * * * 901910 / Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları

Bu buluş, üst ve alt ekstremite fonksiyonlarında yetersizliği olan hastaların tedavisinde kullanılan robotik cihazlarda veya oyunlarda, sağlam tarafın fonksiyonel hareketi sırasında kaydedilen açısal değerleri kullanarak hasta tarafın hareketlerini yönlendiren bir norm bulma sistemi ile ilgilidir.

* Rehabilitasyon robotlarında hastadan beklenen hareketler bir çok kişiden elde edilen ortalama değerler ve bunların standart sapmalarını içermektedir, dolayısı ile kişiye özel rehabilitasyon kavramı içermemektedir. * Günümüzde kullanılan oyunlu ya da robotlu rehabilitasyon yöntemleri genel insan davranışlarının ortalamasına göre çalışmakta, dolayısı ile kişiye özgü doğal hareketleri desteklememektedir. *  Rehabilitasyon robotlarında  her bir eklem için belirlenmiş ortalama değerler de olsa bir patern vardır, rehabilitasyon oyunlarında ise sadece ulaşılması gereken bir hedef vardır. 

Buluşla; * Kişiye özel doğal hareket modellerinin (pattern) kaydedildiği ve hastanın doğal hareket modellerinin rehabilitasyon robotlarında veya oyunlarında kullanıldığı rehabilitasyon amaçlı bir norm bulma sistemi, * Sağlam tarafa yöneltilen, fonksiyonel aktiviteler olan sorular ile elde edilen hareket modellerinin etkilenmiş tarafa uygulandığı ve etkilenmiş taraftan sağlam taraftan alınan hareket modeline uymasının beklendiği ve hastanın yönlendirildiği bir norm bulma sistemi, * İnme hastaları gibi üst ekstremite fonksiyonlarında yetersizliği olan hastaların tedavisinde kullanılan üst ekstremite robotlarında, sağlam taraf ekstremitenin fonskiyonel hareket sırasındaki açısal değerlerini kullanarak hasta tarafında hareketlerini yönlendiren bir norm bulma sistemi gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

 Küresel rehabilitasyon ekipmanı pazar büyüklüğü 2016 yılında 10,53 milyar ABD Doları değerindedir ve 2025 yılına kadar %6.0'lık yıllık büyüme sergilemesi beklenmektedir. Kilit oyuncular; Invacare Corporation; Medline Industries, Inc.; Dynatronics Corporation; Drive Devilbiss Healthcare; Esko Bionics; Caremax Rehabilitation Equipment Ltd.; GF Health Products, Inc.; Hospital Equipment Mfg. Co.; Maddak, Inc.; India Medico Instruments

TRL 2 

Benzer İçerikler