BİR BOZUNMA SINIFLAMA CİHAZI

Prof.Dr.Adil Binal     

Hacettepe Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Uygulamalı Jeoloji A.B.D.

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2018/ 12860 * * PCT/TR2019/050672 903180 / Ölçme veya kontrol için alet, cihaz ve makineler

Bu buluş, arazide bulunan kaya malzemesinin atmosferik etkiler altında yüzeysel bozunma derecesini belirlemek için kullanılan bir bozunma sınıflama cihazı  ile ilgilidir.

Mevcut problem ve eksiklikler: *Önceki teknikte kaya malzemenin bozunma sonucu, renk değişimleri, elle kırılabilmesi, bir kap su içine konduğunda dağılması ve kaya dokusunda meydana gelen değişimler incelenmiştir.* Kaya bozunma sınıflama sistemlerinde bozunma dereceleri bir ile altı arasında değişmekte ve bozunma derecesi bir olan kaya bozunmamış, sağlam kayayı temsil etmektedir. * Derece olarak altı ise tamamen bozunmuş ve toprağa dönüşmüş malzemeyi temsil etmektedir. * Önceki teknikte kullanılan bu yöntemlerde arazi gözlemlerine dayalı ve tamamen araştırmacının tecrübelerine dayalı görsel bir sınıflandırma kullanılmaktadır.  

*Bu buluşun amacı: * Araştırmacının tecrübesine bağlı olmadan standart bir değerlendirme yapılmasını ve kaya bozunma sınıflandırma işleminin portatif bir cihaz ile gerçekleştirilmesini sağlayan bir bozunma sınıflama cihazı gerçekleştirmektir. *  Bozunmuş kaya örneğinin suda dağılma ve suyu bulanıklaştırma prensibine bağlı olarak bozunma sınıflandırması gerçekleştiren bir bozunma sınıflama cihazı gerçekleştirmektir. * Arazide rahatlıkla kullanılabilen, portatif ve avuç içine sığabilecek yapıda olan bir bozunma sınıflama cihazı gerçekleştirmektir. * Kısa bir sürede kaya bozunma derecesini belirleyen, belirli aralıklar ile tekrarlı deneyler yaparak kısa sürede çok fazla örnek sınıflandırabilen bir bozunma sınıflama cihazı gerçekleştirmektir.

Jeoteknik alanda kullanılan malzemeler ve kontrol, izleme pazarı, 2022 yılına kadar % 11,37 ‘lik bir artış ile beraber  2017 yılından 2022 yılına kadar 4.64 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.Jeoteknik alanda görüntüleme ve kontrol cihazları üreticileri Geokon, Geotechnical Instrumentatiın, RST Instrument, Nova Metrix LLC. Üreticilerin yanında ayrıca servis sağlayıcı firmalar da şu şekildedir; Fugro N.V., Geocomp. Corp., Nova Metrix LLC, Keller Group. Bu alanda kilit oyuncular ise Fugro N.V. (Netherlands), Keller Group plc (U.K.), Geokon, Incorporated (U.S.), Durham Geo Slope Indicator, Inc. (U.S.), Nova Metrix LLC (U.S.), Geocomp Corporation (U.S.), and Sisgeo Srl. Söz konusu oyuncular sektörde çeşitli stratejiler ve gelişmeler jeoteknik enstrümanlar , görüntüleme sistemleri   ile pazara girmişlerdir. 

TRL 6

Benzer İçerikler