TRANSCAN-3 Projesi 2024 Çağrısı Ön Duyurusu Yayımlandı

Değerli Araştırmacılar,

TRANSCAN-3 Projesi, kanserin anlaşılması, önlenmesi, tanı ve tedavisine yönelik translasyonel kanser araştırmalarının desteklenmesini hedeflemektedir.

TRANSCAN-3 Projesi kapsamında 26 Nisan 2024 tarihinde açılması planlanan 2024 yılı Uluslararası Ortak Çağrısının (JTC2024) başlığı “Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research” olarak belirlenmiştir. 

TRANSCAN-3 JTC 2024 Çağrısı ile; kombinasyon tedavisine yönelik hasta preklinik modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çağrı, tümör direncini yenecek, istenmeyen yan etkileri azaltacak ve klinik çıktıları iyileştirecek kişiye özel kombinasyon tedavilerinin geliştirilmesini ve klinik uygulamaya dönüşmesini (bench to the bedside) hedeflemektedir.

Çok ortaklı uluslararası konsorsiyumlar tarafından sunulacak proje önerilerinin destekleneceği TRANSCAN-3 JTC2024 Çağrısı iki aşamalı bir başvuru sürecine sahip olacaktır. Konsorsiyumların minimum üç farklı AB üye ve asosiye üye ülkesi kurum/kuruluş tarafından oluşturulması ve ortakların fonlayıcı kuruluşlarının TRANSCAN-3 ortaklılığında yer alıyor olması gerekmektedir.

Çağrının hedefleri;

  • Hedef 1Yeni ilaç kombinasyon tedavilerinin test edilebileceği yeni tümör modellerinin geliştirilmesi

  • Hedef 2Yeni kombinasyon tedavilerinin test edilebilmesi için yüksek verimli ilaç kombinasyon tarama platformlarının dizayn edilmesi ve geliştirilmesi

  • Hedef 3İlaç direncini yenmek için immunoterapi ve radyoterapi kombinasyon stratejilerinin kullanılması

Çağrı kapsamı dışında tutulan konular:

-Faz II Klinik Araştırmalar

TRANSCAN-3 JTC2024 Çağrısı ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için çağrı ön duyurusuna link üzerinden erişebilirsiniz.

TRANSCAN-3 Projesi 2024 çağrısı ön duyurusu resmi olarak bağlayıcı bir doküman olmayıp, bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. Çağrı ile ilgili resmi bilgi ve dokümanlar (uluslararası başvuru kılavuzları, ulusal başvuru kuralları vb.) çağrı açılışı ile birlikte sizlerle paylaşılacaktır. 

DOKÜMAN İNDİR

Benzer İçerikler