SEDA YILMAZ

Atılım Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, 2013 yılında aynı üniversitede Finans bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen Atılım Üniversitesinde İşletme bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir. Tez konusu olarak, uzmanlık alanı olan “KOBİ’lerde Üniversite-Sanayi İş Birliği Veriminin Arttırılması ve Geliştirilmesi” üzerine çalışmaktadır. 10 yıllık özel sektör tecrübesi süresinde ulusal ve uluslararası birçok projenin hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında görev almıştır.

Uzmanlık Alanları:

  • Ar-Ge fikirlerinin projelendirilmesi,
  • Proje hazırlama, bütçeleme ve yürütme,
  • Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında firma-akademisyen eşleştirilmesi,
  • Ulusal ve Uluslararası Teşvikler,

İletişim Bilgileri
Telefon: 0 312 297 62 78
E-posta: sedayilmaz19@hacettepe.edu.tr

Benzer İçerikler