Proses Endüstrisinde Döngüselliği Artırma: Alüminyum & Çimento Sektörleri Arasındaki Endüstriyel Simbiyoza Odaklanan Çevrimiçi Çalıştay, 26 Eylül 2022

Avrupa Alüminyum Birliği, Ufuk 2020 Programı’nda AB tarafından finanse edilen ReActiv projesiçerçevesinde 26 Eylül'de çevrimiçi bir çalıştay düzenliyor. Çalıştay, endüstriyel simbiyozu artırmak için AB projeleri ve endüstri arasında bilgi alışverişini teşvik edecektir. Çalıştayın amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • Çimento ürünlerinin karbon ayak izini azaltan alternatif/atık-türevli malzeme kaynaklarını kullanarak yeni klinker ve/veya tamamlayıcı çimentolu malzemelerin gelişimini ele almak
  • Endüstriyel değer zincirleri içinde (veya boyunca) Endüstriyel Simbiyozu geliştirmek
  • İlgili yeniliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için anahtar etkinleştiricileri ele almak

Etkinlik hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için lütfen buraya tıklayınız.

Benzer İçerikler