LIFE (Libraries For Everyone – Herkes İçin Kütüphane) Programı

HT-TTM tarafından yürütülen, Bill and Melinda Gates Vakfı tarafından fonlanan bu program Temmuz 2018’de sonlanacaktır. 7.64 milyon ABD Doları bütçeye sahip olan bu programla, ülkemizdeki yerel yönetimlere bağlı halk kütüphanelerinin modern bilgi teknolojilerinin kullanıldığı, vatandaşlara gereksinim duydukları hizmet ve eğitimlerin verildiği, hizmet verdiği toplum için birer yaşam ve cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir.

“Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim” sloganıyla Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren proje ekibi, sayısal bölünmenin önüne geçilmesi, e-devlet hizmetlerinin toplumun dezavantajlı gruplarınca daha etkin kullanabilmesi, vatandaşların yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine ve kütüphane çalışanlarının meslek içi eğitimlerine destek vermek amacıyla içerikler geliştirmekte yerinde ve uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Benzer İçerikler

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
“BİGG-Hamle” Projesi
ANKARA KALKINMA AJANSI
Ankara Kalkınma Ajansı – “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araşt...
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR PROJESİ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Bağlı İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite...
HACETTEPE'DEN ÇEVRECİ BULUŞ
An Eco-friendly Invention From Hacettepe!