KUTUP 1001-2021 Çağrısı Açıldı

Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda kutup bölgelerine ulusal seferlerin düzenlenmesi, Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulanması, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin tesis edilmesi ve diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesi ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulması olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde, Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Arktik bölgesine ve/veya Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Bilim Seferlerine (TAE: Ulusal Antarktika Bilim Seferi, TASE: Ulusal Arktik Bilim Seferi) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere çağrı açılmıştır. 

Benzer İçerikler