Küme 5- Mobilite Alanı 2024 Yılı İkinci Grup Çağrıları için Niyet Beyanları Toplanmaktadır

KÜME 5: İklim, Enerji ve Mobilite  kümesi altında Mobilite alanı ile Hedef 2- İklim Geçişine Yönelik Sektörler Arası Çözümler destinasyonu altında yer alan “Rekabetçi ve Sürdürülebilir Avrupa Batarya Değer Zinciri” (HORIZON-CL5-2024-D2-02) ve Hedef 6- Emniyetli, Dirençli, Akıllı ve Entegre Ulaşım Sistemleri destinasyonu (HORIZON-CL5-2024-D6-01)  çağrıları içerikleri Küme 5 2023-2024 Çalışma Programı kapsamında yayımlanmış olup çağrılara sunulacak çok ortaklı proje başvuruları 7 Mayıs-5 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir.

Proje başvuruları konsorsiyum koordinatörleri tarafından Funding and Tenders Opportunities Portal üzerinden yapılmaktadır.

Çağrı detayları ve ortak arama süreçleri ile ilgili sunuma erişmek için lütfen tıklayınız.

Ortak Arama Süreçlerinde Ulusal İrtibat Noktalarının desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, her çağrı başlığı özelinde, çağrı isterleri (expected outcome” ve “scope”) ile uyumlu olarak İngilizce dilinde hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu 29.03.2024 tarihine kadar ncptransport@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Form taslağını indirmek için lütfen tıklayınız. 

Küme 5

Mobilite

Niyet Beyanı Formu

Benzer İçerikler