Küme 5 Destinasyon 3-2022 Üçüncü Dönem Çağrısı 6 Eylül'de Açılacak...

Ufuk Avrupa Programı Stratejisi kapsamında; verimli, sürdürülebilir, temiz, güvenli ve rekabetçi enerji tedarikini temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu alanda Avrupa’nın küresel zincirdeki yerinin güçlendirilmesi ve istenen performansa ulaşılabilmesi için;

  • Enerji sistemleri ve enerji depolama, 
  • Akıllı ve siber güvenlikli şebekeler, 
  • Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) faaliyetleri kilit unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite, Destinasyon 3: Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki hedefi kapsamında çıkılan çağrılar dört ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bu başlıklardan birincisi olan Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik başlığı altında, fosil tabanlı enerji teknolojilerinin yerini, düşük maliyetli ve yüksek verimli yenilenebilir enerji teknolojilerinin alacağı projelerin geliştirilerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Destinasyon 3 2022 yılı 3. Dönem Çağrısı, 6 Eylül 2022 tarihinde açılacak olup 10 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya, programa taraf olan en az 3 ülkeden (biri AB üyesi olmak üzere) 3 farklı ortak ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Benzer İçerikler