EIT Kentsel Ulaşım 2023-2025 İş Yaratma (Business Creation) Çağrısı Açıldı

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım) kentsel mobilite start-up'larına yatırımcı olarak etki yaratmayı hedeflemektedir. Business Creation (İş Yaratma) Programı, yeni kurulan şirketlere destek sağlayan programlara ilişkin faaliyetlere öncülük etme amacı gütmektedir.

Mobilite alanında çalışan start-upları, bir üst seviyeye taşıyacak olan ve beş ana tema etrafında açılan EIT Kentsel Ulaşım (EIT Urban Mobility) Hızlandırıcı Programı Çağrıları 21 Temmuz-21 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuruya açık kalacaktır. Detaylı bilgi için Çağrı Dökümanı’nı inceleyebilirsiniz.

Kimler Faydalanabilir

EIT Kentsel Ulaşım Accelerators (Hızlandırıcıları), mevcut teknoloji olgunluk seviyesi TRL 4 ila TRL 7 arasında olan yenilikçi mobilite start-uplarına destek sağlayacaktır. Mevcut hızlandırıcı programlar şunlardır: 5GTURBO, E+ Mobilite, Enerji ve Kamusal Alan, Sürdürülebilir Şehir Lojistiği ve Kentsel Hava Hareketliliği. Business Creation Program portföyünü maksimum üç yeni hızlandırıcı ile genişletmeyi hedeflemektedir. Her yıl ve programda desteklenen bir start-up grubu olacaktır.

Bu Teklif Çağrısı Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerindeki kuruluşlara ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Horizon Europe (Ufuk Avrupa) ile asosiye ülkelere açıktır. Tüm proje teklifleri en az biri AB üyesi olmak üzere en az iki farklı ortaktan oluşmalıdır.

Destek Kapsamı ve Fonlama Olanakları

2023-2025 için ilgili çağrıya tahsis edilen toplam maksimum EIT fonu 2,880,000,00 EUR'ya kadar (320,000,00 EUR teklif/yıl)’dır.

Destek kapsamı; fonlama olanağının yanısıra, mentorluk ve koçluk, teknoloji geliştirme, ürün-pazar uyumu, iş modeli ince ayarı ve diğer değerli hızlandırma hizmetleridir.

Desteklenecek Alanlar

Hızlandırıcılar, aşağıdaki alanlardan birine yönelik bir teklif sunmaya teşvik edilmektedir.

 1. Geleceğin Mobilite Hızlandırıcısı
 2. Veri Güvenliği Hızlandırıcısı (kentsel mobilite verileriyle ilgili güvenlik sorunlarını ele alan start-up'lara odaklanır)
 3. Mobilite için donanım çözümleri – HW Hızlandırıcısı (kentsel mobilite için)
 4. Aktif Mobilite Hızlandırıcısı
 5. Ekosistem Hızlandırıcısı (önde gelen başlangıç ekosistemlerine erişim)

Önemli Tarihler

 • Çağrı açılışı: 21 Temmuz 2022
 • Çağrı kapanışı: 21 Eylül 2022 17:00 CET
 • Seçim prosedürü: Eylül 2022
 • Sonuçların bildirilmesi: Kasım 2022

Önemli Dökümanlar

 EIT Kentsel Ulaşım 2023-2025 İş Yaratma (Business Creation)  Çağrı Başvuru Kılavuzu

 EIT Urban Mobility Strategic Agenda 2021-2027

Guidelines for applicants

 

Proje Başvuruları

Başvurular Plaza Platformu üzerinden yapılacaktır. Başvurular için link: https://plaza.eiturbanmobility.eu/SITE/PRIVATE/GO/login.aspx

 

EIT Kentsel Ulaşım Ağına Üyelik

Desteklenmeye uygun görülen projelerde yer alan tüm ortakların projelerini başlatırken aşağıdaki üyelik kategorilerinden biri ile EIT Kentsel Ulaşım Ağına üye olmaları istenecektir:

 • Gold Membership: Yıllık 30.000 EUR ücret öderler ve sunulan tüm avantaj paketlerine tam erişime sahiptirler.
 • Silver Membership: 10.000 EUR yıllık ücret öderler ve tüm avantaj paketlerine sınırlı erişime sahiptirler.
 • Küçük İşletmeler ve STK'lar söz konusu olduğunda, yıllık 5.000 Avro’luk indirimli ücret uygulanacaktır.
 • Leading Cities Şehirlere özel bir üyelik paketi sunulmaktadır:
 • Şehirler yıllık 10.000 EUR ücretle gold membership imkanlarından faydalanabilir
 • Nüfusu 300.000'den az olan şehirler 5.000 Avro tutarında azaltılmış bir yıllık ücret ödeyebilmektedir

Ayrıca, Türkiye EIT UM için RIS ülkesi kategorisindedir. Halihazırda bir EIT Kentsel Hareketlilik ortağı olan RIS ülkelerinden başvuru sahiplerinden yıllık ücret ödemeleri istenecektir. EIT Kentsel Hareketlilik'te yeni olan RIS ülkelerinden seçtikleri ortaklık kategorisinde başvuranlar (büyük şirketler hariç) 2 yıllık ücrete tabi olacaktır. Proje uygulamasının ilk takvim yılı ortaklık üyelik ücreti almayacaktır. Üyelik ücreti ikinci takvim yılı için otomatik olarak silver membership koşulları uygulanacaktır.

Tüm paketlerin ve kayıt ve koşulların ayrıntılı açıklamaları ortaklık web sitesinde özetlenmiştir: https://www.eiturbanmobility.eu/become-a-partner/

Bilgi Günleri

Çağrıya özel gereksinimleri öğrenmek ve teklifinizin hazırlanması ve sunulması konusunda eğitim almak için gerçekleşen bilgilendirme oturumlarının kayıtlarını izleyebilirsiniz:

Çağrının içeriği, teknik talimatlar ve başvuru sahipleri için ipuçları

Rehberlik, kurallar ve değerlendirme süreci ve PLAZA eğitimi

Ayrıca EIT UM Türkiye RIS HUB ekibi tarafından 15 Ağustos 200 günü çağrı hakkında bir Bilgi Günü düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinlik detayları netleşince sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

 

İletişim detayları

 • Çağrı websitesi: https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-business-creation-for-the-business-plan-2023-2025/
 • Çağrının İçeriği  hakkında sorularınız için                businesscreationcalls@eiturbanmobility.eu
 • Hukuki, Mali, İdari ve teknik prosedürler için        pmo@eiturbanmobility.eu 
 • Haber içeriği ve Ufuk Avrupa Mobilite alanı ile ilgili genel sorular için bize ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Benzer İçerikler