Dijital Avrupa Programı Çevrimiçi Bilgilendirme Etkinliği

Avrupa Birliğinin 2021-2027 Çok Yıllı Finansal Çerçevesi içerisinde yer alan programlardan birisi olan Dijital Avrupa Programı (DAP), AB'nin ve Programa taraf olan ülkelerin stratejik dijital kapasitelerinin geliştirilmesine ve dijital teknolojilerin AB üyesi ve aday ülkeler çapında yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Ülkemizin Programa katılımına ilişkin anlaşmanın imza süreci 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmış ve 2 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7746 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemiz 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Dijital Avrupa Programı'na dahil olmuştur. Programın ülkemizdeki koordinasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eşgüdümünde yürütülmektedir.

DAP’ın 2023-2024 Ana Çalışma Programı doğrultusunda 29 Şubat 2024 tarihinde 22 adet çağrı açılmış olup bu çağrıların toplam bütçesi 174,5 Milyon Avro’dur. Çağrılara 29 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir. DAP'a ve açılan çağrılara ilişkin detaylı bilgilere https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme internet sayfasından ulaşılabilir.

Söz konusu Programa ve açılan çağrılara ilişkin olarak paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla, 2 Nisan 2024 tarihinde saat 09.30'da, çevrim içi bir etkinlik düzenlenecektir. Söz konusu etkinliğin taslak gündemi ile kayıt linkine ulaşmak için tıklayın.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

Digital Europe Programme

Dijital Avrupa Programı

DAP

Benzer İçerikler