AÇELYA DENİZ GÖKSELKINAV

Lisans eğitimi boyunca Türk Eğitim Vakfı’ndan (TEV) aldığı “Bölüm Birincisi” ödülleri ve “Onur Ödülü” mevcuttur.

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nü dereceyle bitirdi.
2015’te Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden, farklı bölümden gelip yüksek lisanstan mezun olan ilk öğrencilerdendir. Yüksek lisans tezinden çıkan çalışmalarla ulusal ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapmış, yayınlar çıkarmıştır.

Ocak 2017 yılından beri HT-TTM personeli olarak, başta yaklaşık 1 yıl süreyle Üniversite-Sanayi İş birliği (ÜSİ) kapsamında iki projede “Proje Asistanı” olarak görev yapmış, Mart 2018 tarihinde ÜSİ ofisine geçmiş, Nisan 2019 tarihi itibariyle “Proje Uzmanı” olarak HT-TTM’de görevine ve Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrencisi olarak disiplinlerarası çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

  • Cevher Hazırlama
  • 3D Tasarım, Modelleme ve simülasyon
  • Isı Transferi
  • Akışkanlar Mekaniği
  • Disiplinlerarası Projeler
  • Üniversite Sanayi İş Geliştirme
  • Proje Yönetimi
  • Ulusal ve Uluslararası Fon Programları
  • Üniversite-Sanayi İş Birliği Analizleri

İletişim Bilgileri

Benzer İçerikler

SİNEM ARICAN
Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi Koordinatörü
SÜLEYMAN TURGUT
Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı