YENİ FİKİRLER HAVUZU

Üniversitemizde ticarileşme potansiyeli yüksek olan fikirleri ve buluşları düzenli bir şekilde tarıyoruz. Bunların korunması ve sanayiye uygun bir şekilde ulaştırılması için en uygun yöntemi her fikre/buluşa özel olarak belirliyoruz. Bu kapsamda fikri ve sınai mülkiyet haklarının sapladığı avantajlardan yararlanmak için gerekli başvuruları gerçekleştirip, takibini yapıyoruz.


Portföyümüzde aşağıda listesi verilen    patent bulunmakta olup, daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

 

Türkiye Patent Başvuruları: 

 

Bal ve Süt Esaslı Sürülebilir Ürün ve Üretim Yöntemi 

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış, Suda Çözünür Kahve veya Kahve İkamesi ve Üretim Yöntemi 

Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Düşük Elastik Modüle Sahip NİTi ve TİNb Malzemeler Kullanılarak Miniplaka Tasarlanması 

Fosfopeptit Zenginleştirme Amacıyla Kullanılan Bir Malzeme ve Üretim Yöntemi 

Akrilamid İçermeyen Bisküvi Benzeri Fırıncılık Ürünleri 

Dezenfektan Amaçlı Efervesan Kalsiyum Hipoklorit Tabletlerinin Üretim Yöntemi 

Atalet Parametreleri Ölçümü 

Esnek Silecek Mekanizması 

Oksim Ester Yapısında (Aril Alkil) Azol Türevi Antifungal Bileşikler 

Fosfopeptitlerin Zenginleştirilmesi Amacıyla TantalSol-Jel Sentezi ve Mikroekstraksiyon Şırıngasının Üretim Yöntemi 

Bir İntra-artiküler Jel 

Tüketime Hazır Meyve ve/veya Sebzelerin Raf Ömrünün Uzatılmasını Sağlayan Bir Solüsyon ve Uygulama Yöntemi 

Rotatif Sıkıştırıcı 

Bir Hap(hidroksiapatit)/Bor Katkılı HAp Üretimi Ve Kompozit Doku İskeleleleri Geliştirilmesine İlişkin Bir Yöntem 

Bir Şerit Koruma ve Takip Sistemi 

Dokunmatik Ekrana Sahip Bir Cihaz 

Kontrollü Salım Sağlayan Vankomisin Mikroküreleri İle Serratiopeptidaz İçeren Jel Sistemleri 

Bir Agrega Kalıbı 

Biyoaktif Bir Doku Onarım Tabakası 

Radar Dalgalarını Soğuran Yapısal Kompozit Malzeme

Anti-termal, Anti-radar Özellikli Bir Kumaş 

Bir Mantar Bariyer 

Bir Yol Bloğu 

Bir Toplama Tankı 

Klor Analizinde Kullanılan Efervesan Tablet 

Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Ünite Olarak Belirlenmiş Hiperimmunoglobülin Terkibinin Uygulanması 

Bir Dezenfeksiyon Aparatı 

Bir İntra- Artiküler Jel-2

Yığın Yapılı Fotoelektrokimyasal Bir Güneş Hücresi 

İçi Boş (Hollowfiber) Yapılı Fotoelektrokimyasal Bir Güneş Hücresi 

Bir Kıkırdak Dilimleyici Aparat 

Periodontitis Tedavisinde Kullanılan Bir Bariyer Membran ve Üretim Yöntemi 

Bir Fumigant 

Bir Cerrahi Uygulama ve Eğitim Masası 

Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannic Bazları 

Anti Terör Çiti 

Yutma Frekansı ve Etkinliği Arttırma Cihazı 

Kişiye Özel Bir Rehabilitasyon Sistemi 

Bir Dokunsal Algılayıcı Dizisi ve Üretim Yöntemi 

Bir Yön Bulma Destek Sistemi 

Bir Norm Bulma Sistemi 

Bir Serbest Dalış Ekipmanı 

Lazer İndüklü Plazma Spektroskopisi İle Gıda Yem ve Tohum Matrikslerinde Kül Analizi Yöntemi 

Lazer İndüklü Plazma Spektroskopisi Kullanılarak Gıda, Yem Ve Tohumlarda Protein Analizi 

Bir Ölçüm Cihazı 

Bir Ozon Jeneratörü 

Bir Cerrahi Kılavuz 

Bir Arsenik Adsorbent ve Elde Edilmesi İçin Bir Yöntem 

Poli (4-Vinilpiridin) Nanoliflerinin Elde Edilmesi İçin Bir Yöntem 

Bir Dişli Kontrol Sistemi 

Bir Titreşimli Yerçekimi Ayırıcısı 

Metallerin Su Kullanılarak Öğütülmesi ile Bir Elektrik Üretim Sistemi ve Yöntemi 

Kinezyolojik Yüzeyel Elektromiyografi Cihazı 

Karaciğer Fibrozunun Tedavisinde Lipoksin A4 Kullanımı 

Bir Doku Genişletici ve Üretim Yöntemi 

Antibakteriyel Nanohidroksiapatit Nanokompozitinin Antibiyotiklerle Birlikte Kullanımı 

 

Uluslararası Patent Başvuruları: 

 

Akrilamid ve Hidroksimetil Furfural İçeriği Azaltılmış, Suda Çözünür Kahve veya Kahve İkamesi ve Üretim Yöntemi (PCT-EP-US) 

Fosfopeptit Zenginleştirme Amacıyla Kullanılan Bir Malzeme ve Üretim Yöntemi 

Dezenfektan Amaçlı Efervesan Kalsiyum Hipoklorit Tabletlerinin Üretim Yöntemi 

Sülfid Orlarının Flotasyon Performanslarının Değerlendirme Metodolojisi 

Sülfid Minerallerinin Adsorbsiyonlarının Ölçülmesi 

Akrilamid İçermeyen Fırınlanmış Unlu Mamül Üretim Yöntemi 

Kırık Kemik Tedavisinde Kullanılan Bir İmplant ve Üretim Yöntemi 

Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yağ Bazlı Nanotaşıyıcı Sistemler (EP) 

Kontrollü Salım Sağlayan Vankomisin Mikroküreleri İle Serratiopeptidaz İçeren Jel Sistemleri (PCT) 

FosfopeptitlerinZenginleştirilmesiAmacıylaTantalSol-JelSentezi ve Mikroekstraksiyon Şırıngasının Üretim Yöntemi (US) 

Yeni Bir Esnek Silecek Mekanizması 

Oksim Ester Yapısındaki Azol Türevi Antifungal Bileşikler 

Hemşirelik Bilgi Sistemi 

Anjiyogenezin Engellenmesine Yönelik Semaphorin 3F ile İşlevselleştirilmiş Altın Nanopartiküllerinin Hazırlanması 

Mikrodalga Desteği İle Biyomimetik Hidroksiapatit Bor Katkılı Hap Üretimi 

PanX1 İnhibitörlerinin Yeni Kullanımı 

Farnesil Tiyosalisilik Asit İçeren Nanopartikül Formulasyonu 

Radyasyona Bağlı Raft Polimerizasyonu Yoluyla Moleküler Baskılanmış Polimer Sisteminin Hazırlanması İçin Bir Yöntem

Mikrodalga Desteği ile Biyomimetik Hidroksiapatit Bor Katkılı Hap Üretimi ve Kompozit Doku İskeleleri Geliştirilmesine İlişkin Bir Yöntem 

Tüketime Hazır Meyve ve/veya Sezelerin Raf Ömrünün Uzatılmasını Sağlayan Bir Solüsyon ve Uygulama Yöntemi 

Dokunmatik Ekrana Sahip Bir Cihaz 

Bir Araç Şerit Takip Ve Koruma Sistemi 

Radyasyona Bağlı Raft Polimerizasyonu Yoluyla Moleküler Baskılanmış Polimer Sisteminin Hazırlanması İçin Bir Yöntem 

Bir İntra Artiküler Jel 

Biyoaktif Bir Doku Onarım Tabakası 

Bir Agrega Kabı 

Bir Esnek Silecek Mekanizması (EP-US) 

Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları (PCT) 

Periodontitis Tedavisinde Kullanılan Bir Bariyer Membrna ve Üretim Yöntemi (PCT) 

Kıkırdak Dilimleyici Bir Cihaz (PCT) 

Bir Fumigant (PCT) 

Immunomodulator Peptides Derived From Cxcl Chemokines (PCT) 

Bir Yutkunma Egzersiz Aparatı (PCT) 

Tüketime Hazır Meyve ve/veya Sebzelerin Raf Ömrünün Uzatılmasını Sağlayan Bir Solüsyon ve Uygulama Yöntemi (EP-US) 

Bir Norm Bulma Sistemi (PCT) 

Bir Serbest Dalış Ekipmanı (PCT) 

Akrilamid İçermeyen Kahve İkamesi ve Üretim Yöntemi (DE- IT- SE – CH- SP – GB) 

Oksim Ester Yapısında ( arilalkil) Azol Türevi Antifungal Bileşikler ( EP-US ) 

 

Faydalı Model Listesi: 

 

Epiglot Tutucu Forseps 

Oral Enjektör 

Bir Ecza Dolabı 

Isı Yalıtımı İçin Kuru Yaprak İçeren Bir Çadır 

Bir Diz Uygulama Seti

 

Endüstriyel Tasarım Listesi: 

 

Oral Enjektör 

Esnek Silecek Mekanizması