UFUK2020 PROGRAMI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI EĞİTİMİ BURSA

Ufuk2020 Programı Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi Bursa'da düzenleniyor


Değerli Araştırmacılar ve Kuruluş Temsilcileri,

Türk araştırmacıların ve sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımlarının artırılmasını hedefleyen, Eylül 2015 tarihinde uygulanmaya başlanmış olup 27 ay sürecek projenin Aralık 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi kapsamında, Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Eğitimleri düzenlenmektedir. 2016 yılı içerisinde farklı seviye ve kapsamda 2 ilde (İstanbul ve Ankara) düzenlenen FMH Eğitimleri’nin 2017 yılında Kocaeli ve Bursa'yı takiben İzmir ve Gaziantep’te düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu plan dâhilinde bahsekonu eğitimlerin ikincisi 25 Mayıs 2017 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecektir.


Etkinlik duyurusuna 
linkten erişebilirsiniz.