UFUK 2020 SEYAHAT DESTEĞİ
TÜBİTAK'ın ortağı olduğu Black Sea Horizon adlı proje kapsamında,
- Uygulamalı kimya ve akıllı malzemeler
- Su ve su yönetimine ilişkin kaynakların verimli kullanımı

- Sürdürülebilir tarım  


alanlarında Ufuk 2020 çağrılarına yönelik networking ve proje pazarı etkinliklerine yönelik olarak 1000 Avro'ya kadar seyahat destekleri verilecektir. 
Önerilen etkinlik listesi http://een.ec.europa.eu/tools/services/eve/event/listevents adresinden görülebilir.

İlgilenen araştırmacılarımızın https://blacksea-horizon.eu/object/call/522 adresindeki ilanı inceleyerek, başvurularını buradaki form aracılığıyla ulusal ön değerlendirme için proje yürütücüsü Oğuz Özkan'a ( oguz.ozkan@tubitak.gov.tr ) e-posta adresi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir. Anılan seyahat desteğine, 31 Ocak 2017 tarihine kadar düzenlenmesi öngörülmüş olan herhangi bir etkinlik için başvurulabilmektedir.