TÜBİTAK ARDEB 1001, 3501 ve 1005 Sonuçları Açıklandı
Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlara ulaşmak için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-3501-ve-1005-sonuclari-aciklandi-0