SINAİ MÜLKİYET KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

Proje üç farklı MODÜL üzerinden Sınai Mülkiyet Hakları eğitimleri, konferanslar ve atölye çalışmalarından oluşuyor.

Modül 1: Sınai Mülkiyet Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri
Modül 2: Fikri Hakların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi
Modül 3: Patentle Randevu 

Ayrıntılı bilgi için: http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/