PROOFREADING - ADVANCED EDITING

Değerli Hacettepeliler,

Üniversitemiz akademik yayın kapasitesinin, bilimsel etki performansının ve uluslararası görünürlüğünün arttırılması kapsamında başarılı çalışmalarınızı desteklemek ve bilimsel etkiyi teşvik etmek amacı ile yazmış olduğunuz İngilizce makalelere “Üst Düzey Düzenleme (Advanced Editing)” hizmeti ile katkıda bulunma kararı almıştır. Bu hizmet ile çalışmalarınızın herhangi bir dil hatası olmadan, en uygun şekilde değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılır ve yayına kabul edilebilir olmasının sağlanması, yabancı dil açısından değerlendirilmesi ve düzenlenmesi ve aday makalelerin ilk değerlendirme aşamasında reddedilmesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

 

Yönetim Kurulumuzun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler daha önce makaleleriniz için verilen “son okuma” (proofreading) hizmetinin yazarların kendi ana dillerinde yazdıkları metinler için uygun olduğu fakat ikinci bir dil kullanılarak yazılan metinler için uygun olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle “advanced editing” olarak ifade edilen daha kapsamlı bir desteğin Hacettepelilere sunulması uygun görülmüştür. “Proofreading” ve “Advanced Editing” hizmetleri içerikleri linkte sunulmuştur: http://bit.ly/htttmedit

 

Üst Düzey Metin Düzenleme (ADVANCED EDITING) Telep Formu'na linkten ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/htttmeditalep

 

Üst Düzey Metin Düzenleme (ADVANCED EDITING) Hizmeti Değerlendirme Anketi'ne linkten ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/htttmeditanket