Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için: http://bit.ly/htttm1003
Destek için Proje Ofisi'mize ulaşın: http://bit.ly/pohtttm