İNOVALİG
Sayın Yetkili,

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı bu yıl Türkiye’de 4. Kez gerçekleştirilecektir. İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı, inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu anlamda İnovaLİG programı firmaların orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkan sağlamaktadır.  Özellikle ihracat yapan firmaların 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ayna tutmakta ve 2023’e giden vizyonu belirlemektedir.

Bu kapsamda firmaların hem inovasyon gelişimlerini görmesi, hem inovasyon alanında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin edindiği tecrübeye ortak olmaları için 30 Nisan 2017 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2017’ye ücretsiz olarak katılmaya davet etmekteyiz.