HT-TTM İLK 10'DA!

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesine seçilen ilk 10 TTO arasındayız!
 
TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinde yer alacak TTOlar belirlenirken aşağıdaki kriterler esas alınarak TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile birlikte bir değerlendirme yapıldığı bildirilmiştir:
·         Odak ve vizyon 
·         Yapılanma, Yönetim ve İnsan Kaynakları
·         Mali Durum
·         Araştırma Yatırımları ve Potansiyeli
·         Teknoloji & FM Portföyü
·         FM Yönetim Faaliyetleri
·         Ticarileşme ve Yatırım Potansiyeli Belirleme Faaliyetleri 
·         Start Up Etkinlikleri
·         TTO’ların İhtiyaçları ve Beklentileri
·         TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesine Katılım İstekliliği