Hacettepeliyim Bir Firim Var
Hacettepeliyim Bir Fikrim Var

Sağlık alanındaki fikirlerin, eğitim modellerinin, sanal gerçeklik/simülasyon uygulamalarının interdisipliner bakış açısından: 

Projelendirilmesi
Ürüne dönüştürülmesi
Patentle korunması
Uluslararasılaştırılması

amacıyla Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ve İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Proje Havuzu oluşturulması planlanmıştır. 

İlk aşamada bu kapsamda fikri/projesi olan tüm Hacettepelileri  fikir/projeleri hakkında genel bilgiyi birfikrimvar@hacettepe.edu.tr  adresine mail ile göndermeye davet ediyoruz.