FLAG-ERA 2017 ÇAĞRISI

FLAG-ERA (Flagship ERA-Net) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olduğu Avrupa Komisyonu tarafından AB Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, AB’nin çok ortaklı ve görece büyük bütçeli 2 “Flagship” projesi olan Grafen (Graphene) ve İnsan Beyni (Human Brain Project) projeleri kapsamındaki  araştırma alanlarına katkı verebilecek diğer kuruluşları uluslararası ortak çağrılar vasıtasıyla desteklenmesidir.

FLAG-ERA  2017 yılı çağrısının Ocak ayı içerisinde açılması, Mart ayı ortasında birinci aşama başvurularının, Temmuz ayı içerisinde ise ikinci aşama başvurularının kapanması planlanmaktadır.

Çağrı kapsamında, “Grafen” ve “İnsan Beyni” projelerinin  çalışmalarını geliştirmeye yönelik uluslararası  projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.  

Çağrı kapsamında ortaklıklar oluşturmak amacıyla, 12 Ocak 2017'de Madrid'deki bilgi günü ve işbirliği kurma  etkinliği düzenlenecek olup, bu etkinlikte çağrı resmi olarak duyurulacaktır.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Bu çağrı kapsamında ülkemiz araştırmacılarının çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları büyük ölçekli proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun

  • en az üç farklı ülkeden en az üç başvuru sahibi kişiden oluşması  veya
  • en az iki farklı ülkeden en az iki başvuru sahibi kişiden oluşması ve Grafen/İnsan Beyni proje ortakları arasından bir ortağın projede yer alması gerekmektedir.

FLAG-ERA 2017 yılı çağrısı kapsamında, uluslarası projelerde yer alan Türk araştırmacılar, TÜBİTAK tarafından 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ile desteklenecektir.  

Çağrıda iki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön proje teklifi (pre-proposal) talep edilecektir. Her ülke kendi ulusal kurallarına göre ön proje teklifini kabul edecek olup, ön değerlendirme yapacaktır. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacıların başvuruları online çağrı sistemi ile alınacak olup, uluslararası son başvuru tarihi ile eş zamanlı olarak ulusal başvuru istenmesi planlanmaktadır, başvurularda “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uymaları (proje ekibi, süre vb. hususlar) önem arz etmektedir.  

Ön değerlendirme aşamasını geçen proje önerileri konu ve kapsam açısından uluslararası bağımsız hakemlerden oluşan panellerde değerlendirilecek ve uygun olan adaylardan ikinci aşama için tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ulusal başvuruların yine uluslararası başvurular ile eş zamanlı istenmesi planlanmaktadır. Tam öneriler de uluslararası bağımsız hakemlerden oluşan panellerde bilimsel değerlendirmeye alınacaktır. Panel değerlendirmesinde başarılı bulunan proje önerileri, Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından ilgili fonlayıcı kuruluşlara bildirilecektir.

Çağrı konuları, çağrıya katılım sağlayacak ülkeler, proje konsoriyumu için uygunluk kriterleri (eligibility of consortia)  ve çağrı takvimi için lütfen FLAG-ERA çağrı duyurusunu inceleyiniz.

Çağrı duyuru sayfası için lütfen tıklayınız.

Bu ön duyurunun amacı, ilgili tarafların kendi konsorsiyumlarını kurmalarına ve tekliflerini hazırlamalarına olanak tanımaktır. Çağrı konuları, katılımcı fon sağlayıcı kuruluşlarının öngörülen listesi ve geçici bir zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur. Bu ön duyurunun yalnızca bilgi amaçlı olup,  FLAG-ERA konsorsiyumu için veya fon sağlayıcı kuruluşlarından herhangi biri için herhangi bir yükümlülük yaratmaz, 2017 yılı çağrı koşulları için resmi çağrı duyurusu geçerli olacaktır. 

İletişim : ncpict@tubitak.gov.tr