ERA-NET JPI-EC-AMR Projesi Çağrısı

ERA-NET JPI-EC-AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET JPI-EC-AMR Projesi çağrısı 2016 Ocak'ta açılmıştır.

Çağrı kapsamında “Dirençli organizmaları ve dirençli genlerin edinimi, sürekliliği, tutulması ve aktarımının anlaşılması” ve “Direncin kontrol edilebilmesi için daha etkili önleyici tedbirlerin alınması ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesi konuları yer almakta olup, “Aktarımı bloke eden yeni antimikrobiyal ilaçların geliştirilmesi” ve “antimikrobiyal direncin seçilimi ya da aktarımı görüntülemek için teşhise yönelik araçların geliştirilmesi ya da test edilmesi” kapsam dışındadır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-jpi-ec-amr-projesi-cagrisi

Proje Ofisi'mize ulaşmak için: http://www.hacettepettm.com/tr_b-lg-masas-let-s-m-134.html