ERA-NET COFUND KENTLEŞME 2017 ORTAK ÇAĞRISI

 ERA-NET COFUND SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME KÜRESEL GİRİŞİMİ GIDA-SU-ENERJİ BAĞI 2017 ORTAK ÇAĞRISI
    
    Dil
        Türkçe
    
    Özel Koşullar:
    TÜBİTAK söz konusu çağrıya 350.000 € ile katılım sağlamaktadır ve
    Türk proje ortakları aşağıda yer alan üç başlığa da başvuru
    yapabilmektedir:
    
       * Robust Knowledge, Indicators and Assessments.
       * Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus
       * Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and
         Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the
         Food-Water-Energy Nexus
    
    Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden en az üç ortağın yer
    aldığı bir proje konsorsiyumu tarafından sunulmalıdır. Projelerde yer
    alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı
    çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar
    TÜBİTAK tarafından *1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
    Destekleme Programı *kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Detaylı
    bilgiler için lütfen tıklayınız
    
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-cofund-surdurulebilir-kentlesme-cagrisi-aciliyor.
    
    Çağrı Kodu:
        SUGI-FWE Nexus
    
    Çağrı Açıklaması:
    Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı
    (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan
    güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde
    ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını bir araya
    getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortaklaşa
    açılacak bir çağrıdır. SUGI-FWE Nexus dünya çapında araştırma ve
    yenilik çalışmaları üzerine kurulu daha dirençli, uygulamalı kentsel
    çözümler geliştirme amacını taşımaktadır. SUGI-FWE Nexus Avrupa
    Komisyonu tarafından desteklenmekte ve Ufuk 2020 ERA-NET Cofund altında
    fonlanmaktadır.
    
    Çağrı Açılış Tarihi:
        9 Aralık 2016
    
    Çağrı Kapanış Tarihi:
    15 Mart 2017
    
    Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı:
    1-2 Milyon Avro
    
    Proje Toplam Süresi Üst Sınırı:
    36 aya kadar
    
    Çağrı Türü:
    ERA-Net Çağrısı
    
    Ülke:
    
http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/ar
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/at
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/au
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/be
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/br
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/cn
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/cy
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/de
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/fr
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/gb
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/jp
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/lt
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/nl
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/no
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/pl
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/qa
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/ro
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/se
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/si
    http://ufuk2020.org.tr/tr/ulkeler/us
    
    Çağrı Bağlantısı:
    
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-cofund-surdurulebilir-kentlesme-cagrisi-aciliyor
    
    Tematik Alanlar:
    Çevre ve Hammaddeler
    
http://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/cevre-ve-hammaddeler
    Gıda Tarım Denizcilik Biyoteknoloji
    
http://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/gida-tarim-denizcilik-biyoteknoloji
    Enerji http://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/enerji
    
    Öncelikli Alanlar:
       * Gıda ve Tarım
       * Enerji Etkinliği
       * Şehirleşme
       * Kırsal Kalkınma
       * Su Kaynakları Yönetimi
       * Eko-İnovasyon
    
    Öngörülen Çağrı Bütçesi:
    28.5 Milyon Avro
    
    Enerji - Energy
    Gıda, Tarım, Denizcilik ve Biyoteknoloji - Food, Agriculture, Marine and
    Bioeconomy
    Çevre ve Hammaddeler - Environment and Raw Materials