EIG CONCERT - JAPAN ORTAK ÇAĞRISI AÇILDI

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

 

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan Avrupa Çıkar Grubu (European Interest Group-EIG) CONCERT-Japan kapsamında “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı” alanındaki ortak çağrı 2 Mayıs 2017 tarihinde açılmıştır.

 

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı kapsamında bu alanda çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 14 Temmuz 2017’dir. EIG CONCERT-Japan 2017 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, Fransa, Almanya, Norveç, Litvanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 14 Temmuz 2017’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2017 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

 

Çağrı ile ilgili detaylara ve çağrı metnine http://www.concert-japan.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Eşzamanlı Ulusal Başvuru Süreci:

 

EIG CONCERT-Japan uluslararası ortak çağrısına başvuran Türk tarafı ortakların TÜBİTAK 1509 veya 1001 programlarına eşzamanlı başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal başvuru yapmayan ya da belgeleri eksik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Özel sektör kuruluşlarının proje başvurularının TEYDEB 1509 programına; araştırma enstitüsü ve üniversite personeli olan araştırmacıların proje başvurularının ise ARDEB 1001 programına yapılması gerekmektedir.

 

TÜBİTAK 1509 programı kapsamında başvuru yapılacaksa projelerin 14 Temmuz 2017 saat 23.59’a kadar https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm adresinden elektronik olarak yapılması gerekmektedir.

 

* TÜBİTAK 1509 Programına ilişkin ayrıntılar için,

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında başvuru yapılacaksa Ulusal Proje Başvuru Formu, TÜBİTAK Bütçe Formu ve araştırmacı CV’lerini e-posta yoluyla concertjapan@tubitak.gov.tr adresine 14 Temmuz 2017’ye kadar ve basılı kopyaları ise 20 Temmuz 2017’ye kadar aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmeleri beklenmektedir.