CHIST-ERA II PROJESİ 2016 ÇAĞRISI

CHIST-ERA II Projesi 2016 Çağrısı Açılmıştır!


PROGRAMIN AMACI
CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. 

 

ÇAĞRI ÖZEL ŞARTLARI
CHIST-ERA 2016 çağrı başvuruları 17 Ekim 2016 tarihinde başlamış olup, başvurular tek aşamalı olarak gerçekleşecektir. 17 Ocak 2017 tarihinde (17h00 CET) kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Çağrı ile ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel  http://www.chistera.eu/call-2016-announcement adresinden ulaşabilirsiniz.

 

CHIST-ERA 2016 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alabilecek, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir.

 

Türkiye ekibinde projede görev yapacak yürütücü, danışman, araştırmacı isim ve kurum bilgilerinin 17 Ocak 2017 tarihine kadar ncpict@tubitak.gov.tr adresi üzerinden TÜBİTAK'a iletilmesi gerekmektedir.

 

ÇAĞRI KONULARI
Çağrı iki konuyu kapsamaktadır,
Topic 1:   Lifelong Learning for Intelligent Systems
Topic 2:  Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty
Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için tıklayınız .