BASİT FOBİLERDE SANAL GERÇEKLİK

Köpek, böcek, kapalı alan ve yükseklik ile ilgili aşırı korkusu olan yetişkinlere duyurulur!

 

TUBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından desteklenen “Basit Fobilerde Sanal Gerçeklik Teknolojisi Uygulamaları ile Tedaviye Yardımcı Araç Geliştirme” isimli proje kapsamında yürütülecek bilimsel bir çalışma için Ankara il sınırları içinde yaşayan ve bazı durum ve/ya nesnelere (köpek, böcek, kapalı alan ve yükseklik) ilişkin aşırı korkusu olan yetişkin katılımcılara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Çalışmanın amacı, söz konusu durum ve/ya nesnelere ilişkin aşırı korkunun tedavisinde kullanılmak için geliştirilen sanal gerçeklik uygulamasının etkililiğinin bilimsel olarak test edilmesidir. Etkililik çalışması Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi adına Gazi Üniversitesi Psikiyatri AD ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden araştırmacılar tarafından yürütülmektedir. Adı geçen bilimsel çalışma için gerekli etik kurul izni alınmıştır.

 

Tarafımıza yapılacak başvuru sonrasında mevcut durumu çalışma katılımına elverişli olan kişilerle yürütülecek olan program, her biri yaklaşık 80 dakika sürecek en fazla 3 oturumdan oluşacaktır (duruma göre oturum sayısı 1 ile 3 arasında değişebilir). Psikiyatri uzmanı veya klinik psikolog eşliğinde yürütülecek çalışmada birey, aşırı korkusuyla ilgili senaryolara aşamalı bir şekilde, sanal gerçeklik gözlüğü üzerinden maruz bırakılacaktır. Her bir aşamadaki senaryo içeriğine alışma etkisi gerçekleşene kadar maruz bırakmanın devam edeceği uygulama sırasında kalp atım hızı ve deri iletkenliğini gözlemlemek için sağ ve sol el parmaklarına alıcılar bağlanacaktır.

 

Ankara İli Çankaya İlçesinde bulunan proje ofisinde gerçekleştirilecek olan çalışmaya katılmak ve/ya daha fazla bilgi almak için aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. İletişim için e-posta: vivosproje@gmail.com

 

Prof. Dr. Selçuk ASLAN

Doç. Dr. Sedat IŞIKLI

Yard. Doç. Dr. Zeynel BARAN