7.ÇP HİBE SONRASI AÇIK ERİŞİM PİLOT SÜRESİ UZATILDI

Değerli Araştırmacılar,

Daha önce Nisan 2017'de sona ereceğini duyurduğumuz OpenAIRE 7.ÇP Hibe Sonrası Açık Erişim Pilot'un süresi 10 ay uzatıldı.

Şubat 2018’de sona erecek olan OpenAIRE 7.ÇP Hibe Sonrası Açık Erişim Pilot kapsamında, bitmiş olan FP7 projelerinize ait açık erişim hakemli yayınlarınız için fon talebinde bulunabilirsiniz. Bu girişim bir AB teknik alt yapı projesi olan, OpenAIRE2020 tarafından yürütülmektedir. Türkiye'den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi proje ortaklarındandır.

Eğer siz veya FP7 proje ortaklarınız, proje bitiminden sonra tam Açık Erişim dergilerde hakemli makale yayımlamayı planlıyor iseniz, yayınıza ait Makale  İşlem Ücretini (APC) bu pilot vasıtası ile sunulan fonla ödemeniz mümkündür. Ayrıca açık erişim kitap, kitap bölümleri ve konferans bildirileri hibe bittikten sonra ise finanse edilebilir (eğer proje bütçesinden geri ödeme uygun değilse).

Türkiye'den kamu ve özel üniversitelerden aşağıdaki şartları sağlayan makaleler için fon talebinde bulunulmuş ve fon talepleri kabul edilmiştir.

I.    Tamamen açık erişim dergi ve açık erişim kitaplardaki makaleler uygundur.
II.    Yayın kabul edildikten sonra fon talep edilmelidir.
III.    İki yıldan fazla olmamak koşulu ile 7.ÇP projesi bitmiş olmalı.
IV.    Her bir proje başına üç yayın finanse edilebilir.
V.    Pilot, araştırma makaleleri için 2,000 EURO ve monografiler için 6,000 EURO'ya kadar ödeme yapar.
VI.    Bu girişimin başlatılmasından önce yayınlanmış makaleler uygun değildir.
VII.    Sayfa ve renk ücretleri dahil edilmez.

Fon Uygunluğunu Kontrol Etmek ve Ayrıntılı Bilgi İçin:
http://postgrantoapilot.openaire.eu/

OpenAire Web Sitesi: 
https://www.openaire.eu/

OpenAire Türkçe Rehber:
http://libguides.iyte.edu.tr/OpenAIRE2020

Saygılarımızla,

Türkiye Yardım Masası: 
https://www.openaire.eu/42-gultekin