EFFRA İnovasyon Portalı, konsorsiyum bulmak için çevrimiçi bir eşleştirme olanağı sağlıyor